Home /   News and Events

News and EventsДвустранната комисия за опазване на културното наследство на БългарияSearch this website Търсене

22.07.2016

http://www.fulbright.bg/bg/za-komisia-fulbright/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA/

Споразумение за сътрудничество между БНК на ИКОМОС и БНК на ИКОМ.

22.07.2016

На 15.07. 2016 беше подписано споразумение за сътрудничество между БНК на ИКОМОС и БНК на ИКОМ. То дава допълнителни възможности за партньорство между двата Национални комитета в проекти, научни разработки и други съвместни дейности от взаимен интерес при опазването на ...

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2016 г.

05.05.2016

 I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ А.  В рамките на Сдружението 1.        Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС            Срок: май, декември             Отговорник: УС / Бюро 2.        Провеждане на ...

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2015 г.

05.05.2016

Представянето на настоящия отчет се придържа към структурата на приетата от Общото събрание (05.06.2015 г.) Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2015 година. І. Организационна дейност А.  В рамките на Сдружението  1. Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС. ...

Научна конференция

29.04.2016

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН Секция Антропология на народните изкуства и визуалните форми  в сътрудничество с Българския национален комитет на ИКОМОС   под  патронажа и с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО – България

Покана за Общо събрание на БНК на ИКОМОС

29.04.2016

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 18.05.2016 г., сряда, от 17:00 ч. в сградата на Съюза на архитектурата в България, на ул. „Кракра” № 11, зала 1. Заседанието ще протече при следния ...

Позиция на БНК на ИКОМОС относно разрушаването на тютюневите складове в Пловдив и Харманли

11.03.2016

ПОЗИЦИЯ НА Българския национален комитет  (БНК) на международния съвет за паметници на културата и забележителните места (ИКОМОС) ОТНОСНО: Разрушаването на тютюневите складове в Пловдив и Харманли

Интервю на доц. Стефан Белишки: Няма гаранции за компетентност, ако се приемат промените в Закона за културното наследство.

11.03.2016

http://въпреки.com/post/140512482881/доц-стефан-белишки-няма-гаранции-за Доц. Стефан Белишки: Няма гаранции за компетентност, ако се приемат промените в Закона за културното наследство.

СТАНОВИЩЕ на БНК на ИКОМОС

17.02.2016

Във връзка с повдигнатите на последното Общо събрание на БНК на ИКОМОС въпроси за членството на Сдружението във Форум „Културно наследство“ и за евентуалния му финасов принос към Форума, както и по повод на разпространените материали за подготовка на второ ОС на ...

go to page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Site by Loopink & PixelFlower