Home /   News and Events

News and Events18 та Генерална асамблея на ИКОМОС

24.11.2014

 9 - 14 ноември 2014г. Флоренция, Италия

Обучителен семинар

17.11.2014

                                                                                                                                       ...

Прес-съобщение

25.07.2014

  Контакти: Доц. д-р Мариела Нанкова Български национален комитет на ИКОМОС +359 2/980 60 50 icomos-bg@aicomos-bg.org www.icomos-bg.org  Българският национален комитет (БНК) на ИКОМОС е част от Международния съвет на паметниците на културата и забележителните места - експертна ...

Декларация на БНК на ИКОМОС

12.06.2014

                                                               ДО: Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА Р. БЪЛГАРИЯ Г-Н МИХАИЛ МИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ...

Програма за дейността на БНК на ИКОМОС за 2014 г.

21.05.2014

 ПРОГРАМА за дейността на БНК на ИКОМОС през 2014 г. I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ А.  В рамките на Сдружението 1.        Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС Срок: май, декември Отговорник: УС / Бюрото 2.        Провеждане на ...

Отчет за дейноста на БНК на ИКОМОС за 2013

21.05.2014

 ОТЧЕТ за дейността на БНК на ИКОМОС през 2013 г. Представянето на настоящия отчет се придържа към структурата на приетата от Общото събрание (31.05.2013 г.) Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2013 година.  І. Организационна дейност А.  В рамките на Сдружението  ...

Официално откриване на проект "Вяра в Несебър"

21.05.2014

 На 14.05.2014 г. в гр. Несебър се състоя официалното откриване на проект „Вяра в Несебър“, финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. В рамките на проекта за безвъзмездна помощ бяха реставрирани църквите: „Св. Параскева“ и „Св. Йоан Кръстител“, както ...

IN MEMORIAM

07.05.2014

 Скъпи колеги, С прискърбие ви съобщаваме, че почина АРХ. МЛАДЕН МИНЧЕВ Почетен председател на БНК на ИКОМОС Почетен член на ИКОМОС, избран на Генералната асамблея на ИКОМОС в София, 1996   Председател на БНК на ИКОМОС от 1973 до 1987 Заместник председател на ...

Общо събрание

05.05.2014

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНК НА ИКОМОС Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 06.06.2014 г., петък, от 16:00 ч. в сградата на Съюза на архитектурата в България, на ул. „Кракра” ...

go to page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Site by Loopink & PixelFlower