Home /   News and Events /   Научна конференция, посветена на 90-годишнината на проф. д-р Стефан Бояджиев

Научна конференция, посветена на 90-годишнината на проф. д-р Стефан Бояджиев

02.11.2010

Национален археологически институт с музей при БАН Съюз на архитектите в България
Национална художествена академия
Национален институт за недвижимо културно наследство
Институт за изследване на изкуствата при БАН
Български национален комитет на ИКОМОС
Департамент „История на културата” на НБУ
Богословски факултет на СУ
Университет по архитектура, строителство и геодезия

организират

Научна конференция,
посветена на 90-годишнината на проф. д-р Стефан Бояджиев

5-6 ноември 2010 година
Централен дом на архитекта, ул. „Кракра” 11, София

П Р О Г Р А М А


5 ноември (петък)

10:30 – 11:30
Думи за юбиляра
• чл. кор. проф. Елка Бакалова, д.и.
• проф. Димитър Овчаров, д.и.н

11:30 – 12:30
Поздравителни адреси към проф. д-р Стефан Бояджиев

12:30 – 14:00
Обедна почивка

14:00 – 15:30
Доклади и дискусия
• Николай Шиваров (София), Оброчища и bamoth (високи места)
• Юлия Вълева (София), Елитна жилищна архитектура в диоцеза Тракия (ІV-VІІ в.)
• Тотю Тотев (Шумен), Бележки и наблюдения за кръстокуполните църкви на Велики Преслав
• Любомир Миков (София), Коментар върху датирането на османските обществени бани по българските земи (ХV-ХІХ век)

15:30 – 16:00
Кафе пауза

16:00 – 17:15
Доклади и дискусия
• Мария Чичикова (София), Базилика № 1 в Нове
• Ива Досева (София), Ранновизантийските амвони от територията на съвременна България: образци и адаптации
• Станислав Станев (София), За или против литургичното функциониране на атрия в константинополските църкви през VІІ век


6 ноември (събота)

10:00 – 12:00
Доклади и дискусия
• Мая Мартинова-Кютова (Пловдив), Галина Пировска (София), Източната порта на Филипопол
• Христо Прешленов (София), Стени по клифа. Укрепяване и комуникационни подходи при северното пристанище в Несебър
• Пламен Караилиев (Раднево), Новооткрита ранновизантийска крепост край с. Знаменосец, община Раднево
• Борис Борисов, Пламен Дойчев (В. Търново), Реконструкция на кулите от ранновизантийската крепост до с. Дядово, Новозагорско
• Веселка Кацарова (София), Късноантична и средновековна църква в м. Глухите камъни, община Любимец

12:00 – 13:30
Обедна почивка

13:30 – 15:30
Доклади и дискусия
• Константин Тотев (В. Търново), Мраморен капител от разкопките във Велико Търново
• Деян Рабовянов (В. Търново), Планировка и периодизация на жилищен квартал върху Южната тераса на Трапезица
• Диана Тотева (В. Търново), Фрески от новооткрита църква до манастира Великата лавра „Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново
• Евгени Дерменджиев (В. Търново), Новооткрита баня южно от църквата “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново
• Стела Дончева (Шумен), Патриаршеската базилика в Дръстър - обемно-пространствена реконструкция

15:30 – 16:00
Кафе пауза

16:00 – 18:00
Доклади и дискусия
• Бони Петрунова (София), Църквите на крепостта Лютица
• Дойчин Грозданов (Кюстендил), Средновековни църкви с гробове от Южна България (ХІ-ХІVв.)
• Велина Панджарова (София), Европейският средновековен замък днес
• Радосвета Кирова (София), Средновековни жилищни кули. Строителни техники.
• Стела Дулева (София), Монашески принос за опазване на Рилската света обител

18:00 – 18:30
Кръгла маса и закриване


Site by Loopink & PixelFlower