Home /   News and Events /   IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

07.06.2010

На 06 юни 2010г., след непродължително, но тежко боледуване, почина арх.Вера Коларова.
Тя отдаде цялата си над 55-годишна кариера на наследството и неговото опазване.
Вера беше щастлив човек. Тя има щастието да бъде споходена от непресъхващо вдъхновение.
Преживя терзанието и радостта от творческото търсене и удовлетворението от постигнатите резултати.
Бе дарена с доверие и поведе в професията плеяда колеги, получи международно признание за професионализма си.
Творбите й придобиха знаково значение, което ще се съхрани и в бъдещето. И най-важното - радваше се на много приятели.
Поклон пред паметта й!

Site by Loopink & PixelFlower