Home /   News and Events /   Покана

Покана

21.05.2010

На 27 май от 17.30 ч в Централния дом на архитекта (ул.
„Кракра” № 11) ще се състои представяне на документалния
филм „Животът на площада” по идеи на Светлана Христова.
Филмът е реализиран в рамките на междууниверситетския
проект „Публични пространства на българския град: наследство
и развитие” с финансовата подкрепа на Фонд „Научни
изследвания” на МОМН съвместно с катедра „Телевизионно и
киноизкуство” при Факултета по изкуствата към ЮЗУ „Неофит
Рилски”.
Ж

Site by Loopink & PixelFlower