Home /   News and Events /   Изложба “Аз писах... българска кирилска епиграфика”

Изложба “Аз писах... българска кирилска епиграфика”

17.05.2010

Тази година за Европейската нощ на музеите Национален археологически институт с музей при БАН избра академизма, вместо да се правят опити за търсене на необичайни атракции и сензационност. Въпреки лошото време около 3000 души се докоснаха до магията на писменото слово на нашите прадеди от средновековието.

Организатор: НАИМ при БАН с участието на 9 други музеи от страната.
Куратор: ст.н.с. ІІ ст. д-р Коста Хаджиев.
За посещения: от 15 май 2010 г. до 30 септември 2010 г.

С временната изложба се прави опит да се запълни една празнина в познанието на хората за българската писменост, за характерните исторически извори, сравнително непознати за широката публика, но с доказана стойност за нашата история и култура. Надписите са изпълнени върху камък, керамика, метал, дърво, тъкани и мазилка, разбира се и върху стенописи, като тяхното многообразие не може да се представи само в оригинали, затова има представени преписи и фотографии. Те са подредени в три общи раздела: “Власт и църква в средновековната българска държава”, “Книжовни центрове – писменост и грамотност”, “Човекът – бит, ежедневие, представи”.
Всред паметниците от изложбата може да се види и Битолския надпис на цар Иван Владислав от 1015-1016 г., в който владетеля е наречен “самодържец български”, а градът е “укрепен за защита на българите”, което доказва българския характер на тогавашното население в днешна Македония. Изложени са печати, монети, пръстени-печати на български царе и велможи. От представените официални надписи се вижда, че царската институция от край време се е отъждествявала с държавата и с българщината изобщо. Според тогавашният човек грамотността е била повод за гордост и паметниците от средновековието доказват, че пишещите хора са били значителен процент от различните слоеве на селението – като се започне от царя и се стига до гражданина; от патриарха до монаха и селянина.
Изложбата е съставена от НАИМ при БАН със съдействието на Националния исторически музей – София, Регионалните исторически музеи в Русе, Силистра, Шумен, Перник, Варна, Исторически музей – Провадия, Архитектурно-исторически резерват – Плиска и Археологически музей – Велики Преслав.
Тодор Стойчев,
Връзки с обществеността на НАИМ при БАН

Site by Loopink & PixelFlower