Home /   News and Events /   18 април – Международен ден на пеметниците на културата и забележителните места

18 април – Международен ден на пеметниците на културата и забележителните места

22.04.2010

На 10 април, събота в къща Георгиади, Експозиция „Възраждане” резерват „Старинен Пловдив” Българският национален комитет на ИКОМОС (Международен комитет за опазване паметниците на културата и забележителните места) с любезното съдействие на Исторически музей – Пловдив, направи официално представяне на книгата „Консервация на паметници в резерват „Старинен Пловдив”.
Книгата е окончателният доклад по българо-японския проект за Консервация и реставрация на паметници в резерват „Старинен Пловдив” и представя подробно всички аспекти и етапи от реализацията на проекта – с текст, фотоси и графични материали. Проектът е осъществен в периода 2005 г. – 2008 г. от Община Пловдив, Българския и Японския национални комитети на ИКОМОС, финансиран от UNESCO/JAPAN TRUST FUND. В проекта са включени седем обекта:
• Ансамбълът от къщите на Александра Баятова и Евдокия Бакалова
• Къщата на Георги Клианти
• Къщата на Димитър Георгиади
• Къщата на Никола Недкович
• Къщата на Степан Хиндлян
• Къщата на Филибос Нишанян
• Къщата на Верен Стамболян
Представянето на книгата е свързано и с честването на 18 Април - Международния ден за паметници на културата и забележителните места. Членовете на БНК на ИКОМОС, посетиха реставрарираните по проекта паметници, както и тракийският храм до с. Старосел.
Всяка година ICOMOS/International определя тема на празника, а той е чудесен повод да се привлече вниманието на обществата във всички страни по света към ценностите на собственото им и на общочовешкото културно наследство, да се повиши оценката и ангажираността на публиката към богатото културно разнообразие и да се приобщят нови участници към усилията за опазването на наследството.
Темата за 2010 г. е: "Наследството на земеделието".
Site by Loopink & PixelFlower