Home /   News and Events /   Изложба “Българска археология 2009 година”

Изложба “Българска археология 2009 година”

08.03.2010

Националният археологически институт с музей при БАН е център за научните изследвания и координатор на археологическите проучвания в България. За пореден път със съдействието на 29 други музеи от страната се предоставя възможността да се видят от широката общественост най-представителните обекти и находки от всички епохи открити през 2009 г. От общо 383 проучвани находища от територията на страната, за изложбата са подбрани като представителни 46 от тях с повече от 300 експоната; отпечатан е и каталог от 120 страници с 260 цветни илюстрации. Изложбата може да се посети до 1 май 2010 година, неин куратор е д-р Здравко Димитров.
Експонатите онагледяват най-ранните следи от човешка дейност по нашите земи, датиращи от палеолита – белоградчишките пещери Козарника, и Редака ІІ. Подобаваща експозиционна площ е отделена на останалите епохи от праисторията и протоисторията – селищна могила Бургас, солодобивен център Провадия, новооткрито селище и производствен център Върхари (Кърджалийско) и скален комплекс Глухите камъни (Хасковско). Постижения на тракийската археология се показват чрез находките от царски гетски некропол в историко-археологически резерват Сборяново.
Истинският разцвет на културата по време на античността е представен чрез впечатляващи експонати от гръцките колонии Одесос, Месембрия, Аполония и Дионисополис. Много интересни са тракийските находки от римската епоха в Китова и Попова могила (Сливенско); Куртова могила (Радневско) и надгробна могила край село Бояново, (Елховско). През миналия сезон продължи системното проучване на градски центрове от римските провинции Долна Мизия и Тракия – Филипопол, Марцианополис, Августа Траяна, Монтана, Сексагинта Приста и други.
Едни от най-важните постижения на археологията в България през последните години са в проучването на средновековните обекти от Първото и Второто български царства – Плиска, Преслав, Велико Търново (разкопки на Трапезица) и Перперикон.
В експозицията има находки от обекти по трасето на автомагистрала “Тракия”, тяхното проучване дава ценна научна информация и същевременно предоставя възможност за бъдещото така необходимо ускорено пътно строителство.


Site by Loopink & PixelFlower