Home /   News and Events /   Национален институт за недвижимото културно наследство и Ecole de Chaillot-Paris

Национален институт за недвижимото културно наследство и Ecole de Chaillot-Paris

04.02.2010

Организират Пето издание на

КУРС ЗА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО в 4 семестъра, без откъсване от работа,
от 05.03.2010 г. до 17.12.2011 г.
Срок за подаване на документи:
29.02.2010 г.


За допълнителна информация:
НИНКН,1000 София, бул. “Кн. Дондуков” №16
Тел./факс 02 987 48 01; тел. 02 988 57 84;
e-mail: checbg@gmail.com
арх. Галина Пировска

Site by Loopink & PixelFlower