Home /   News and Events /   Покана за участие в конкурс на БНК на ИКОМОС

Покана за участие в конкурс на БНК на ИКОМОС

11.01.2010

Уважаеми колеги,

УС на БНК на ИКОМОС ви кани да участвате във вътрешен конкурс за „Концепция за консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Кръстител” град Несебър, паметник на културата от световно значение”.
ЦЕЛТА НА КОНКУРСА е избор на изпълнител на идеен и работен проект.

При сформирането на ПРОЕКТАНТСКИТЕ КОЛЕКТИВИ за участие в настоящия конкурс се изисква:
• Кандидатите да са членове на БНК на ИКОМОС.
• Ръководителите на колективите да имат практика в областта на реставрацията и консервацията на културни ценности.
• Ръководителите на колективите да имат пълна проектантска правоспособност.


Желаещите за участие могат да получат пълен набор от изходните материали директно от офиса на БНК на ИКОМОС (стая 16, ет. 6, пл. „Славейков” № 11) или и по e-mail след заявявяне на интерес посредством e-mail (icomosbg@icomos-bg.org) или телефонно обаждане (02/980 60 50) в офиса на БНК. Материалите ще бъдат изпратени в рамките на 24 часа от момента на заявяване на желание.
Изходните материали можете да получите в срок до 15.01.2010 година.

УС на БНК на ИКОМОС

Site by Loopink & PixelFlower