Home /   News and Events /   Конкурс за ръководител на документационния център на ИКОМОС

Конкурс за ръководител на документационния център на ИКОМОС

17.12.2009

Документационния център на ICOMOS обявява конкурс за Ръководител.
Документи се приемат на английски или френски се приемат до 20 януари на 2010 г. в централата на ICOMOS в Париж.
Приложени са изискванията към кандидатите на английски и френски език.

Site by Loopink & PixelFlower