Home /   News and Events /   Честване на Европeйските дни на наследството

Честване на Европeйските дни на наследството

29.09.2008

На 25.09.08 г БНК на ИКОМОС съвместно със САБ отбелязаха честването на Европейските дни на наследството 2008 г. Тази година, темата за България е „Заедно в многообразието”, пряко свързана с Европейската година на междукултурния диалог 2008 г.
„Заедно в многообразието” на културното наследство е мото, което кореспондира и с една от перманентните цели на БНК на ИКОМОС – повишаване интереса и чувствителността на младите колеги към културното наследство.
Доказателство за добрата работа на БНК на ИКОМОС с младите колеги от УАСГ беше чудесната презентация на група студенти – преддипломанти към катедра „История на архитектурата” и студенти от ІІІ курс – със своите преподаватели арх. Доника Георгиева, член на УС на БНК на ИКОМОС и арх. Велина Панджарова, член на БНК на ИКОМОС. Те представиха пред аудиторията своите впечатления от вече традиционните учебни практики по “История на архитектурата” извън България. Разказът фокусира вниманието върху четвъртата поред практика, чиято дестинация е продуктувана от редица годишнини: 20-годишнината от първия европейски културен маршрут, 800 години от началото на Албигойския (Катарския) кръстоносен поход и 150 години от чудото в Лурд. Така, учебната практика следва Пътеките към Сантяго де Компостела, по протежение средиземноморския клон през Северна Италия и Южна Франция и стигат чак до Finis Terrae. Емоционалният разказ завладя публиката, която видя в тяхно лице бъдещите добри специалисти в областта на опазването на паметниците на културата.


Site by Loopink & PixelFlower