Home /   News and Events /   Покана за участие в курс

Покана за участие в курс

08.06.2008

Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС,
Арх. Хр. Станева и арх. Й. Кандулкова Ви канят да вземете участие в курс в областа на опазването на недвижимото архитектурно и художествено наследство.


Site by Loopink & PixelFlower