Дискусия - Образованието по история на архитектурата и национална система за признаване на квалификация за опазване на културното наследство

08.11.2011

Съюз на архитектите в България и Дружество "Архитектурно наследство" организират дискусия с теми: І. Образованието по история на архитектурата и опазване и използване на архитектурното наследство в България ІІ. Национална система за признаване квалификация и правото на упражняване на дейности по проучване, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности

Международна конференция "Археология и инфраструктурни проекти"

12.10.2011

 Камарата на архитектите и Ордена на архитектите на Рим организират конференция "Археология и инфраструктурни проекти".

Покана представяне на продукти за реставрация на зидарии

07.07.2011

Представяне на продуктовата серия на Mapei Group – Италия Mape-Antique, приложима при укрепването и реставрирането на културно-исторически паметници.

Решения на Общото събрание на БНК на ИКОМОС

30.06.2011

На 04 юни 2011 година бе проведено отчетно-изборно Общо събрание на Българския национален кометт на ИКОМОС.

Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2011 г.

16.05.2011

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ А. В рамките на Сдружението Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС Срок: май, декември Отговорник: УС / Бюрото Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС Срок: април, май, септ., декември Отговорник: УС / Бюрото ...

отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2010 година

16.05.2011

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2010 г. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2010 г. Изложението в настоящия отчет се придържа към структурата на приетата от Общото събрание (18.05.2010 г.) Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2010 година. І. ОРГАНИЗАЦИОННА ...

Покана за общо събрание на БНК на ИКОМОС

16.05.2011

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНК на ИКОМОС Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 04.06.2011 г., събота, от 14:00 ч. в сградата на Университета по ...

Celebration of April 18 - International Day of Monuments and Sites

12.04.2011

БНК на ИКОМОС съвместно със Съюза на архитектите в България ви канят на честването на 18 април - Международния ден за пеметници на кулутрата изабележителните места. Темата на тазгодишниото честване е "Наследството на водата". По този повод бъдат представени две теми ...

Научна среща

05.04.2011

ICOMOS Bulgaria organized a scientific meeting on the topic: - City as a cultural project: Spatial Transformations and Cultural Challenges in the Development of Sofia from 1990 to 2010. Assos. prof. Dr. Arch. Elena Dimitrova The meeting will be held on April 16, 2011 (Saturday) from 15.00h in the National Archaeological Institute with Museum – BAS, square "Atanas Burov" № 1 (entrance from the site of Presidency)  

International scientific conference „Cultural corridor Sofia-Ohrid – Cultural tourism without boundaries”

15.01.2011

DEPARTMENT OF TOURISM, FACULTY OF ECONOMICS at SOUTH-WEST UNIVERSITY OF NEOFIT RILSKI, BLAGOEVGRAD organize INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CULTURAL CORRIDOR SOFIA-OHRID – Cultural tourism without boundaries” during the period 06.07.2011 – 10.07.2011, organized as a traveling seminar with major conference centers Kustendil (Republic of Bulgaria) and Ohrid (Republic of Macedonia). The co-organizers of the forum are as follows: Bulgarian National Committee of ICOMOS; Department ...

go to page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Site by Loopink & PixelFlower