Home /   News and Events /   Кръгла маса "Социалистическото наследство - наследство в риск"

Кръгла маса "Социалистическото наследство - наследство в риск"

04.09.2015

   Социалистическoтo наследство в риск бе актуалната и неотложна тема на кръгла маса, организирана от Българския национален комитет на ИКОМОС по съвместна инициатива с ИКОМОС Германия. 

  Експертната среща се проведе на 20-ти август в САБ и предложи форум за преосмисляне и преоценка на архитектурното и монументално наследство от социалистическия период. Идеята за такава среща в България е в отговор на необходимостта от обективизиран и професионален подход към темата, който също така отразява емоционалните и силно поляризирани политически нагласи.

На преден план бе представена стойността на градоустройството, архитектурата и монументалното изкуство от периода 1944-1989г., както и тяхното политически независимо развитие и принос. Важна тема беше текущото състояние на това наследство и засилената загуба на ценностни качества поради небрежност или влияние на икономически интереси. Като основен проблем и риск беше подчертана липсата на информираност на обществото за ценностите на архитектурата от този период. Акцент в обсъждането бяха възможностите и стратегии за опзването на това наследство на национално и международно ниво.

На събитието присъстваха заинтересовани професионалисти - представители на САБ и ИКОМОС, включително членове на Международния комитет за наследството на 20-ти век на ИКОМОС, както и граждани и политици. Срещата даде възможност както на утвърдени така и на млади специалисти да изложат тезите си, да представят работата си по темата и да поставят въпроси за обсъждане.

В интензивната заключителна дискусия специалисти, граждани и експерти се съгласиха, че дискусията трябва да продължи и то в мултинационален мащаб, включително съседните постсоциалистически страни. Участниците изразиха своето общо желание ИКОМОС да инициира и публикува специален доклад "Наследство в риск," посветен на застрашеното следвоенно наследство в постсоциалистическите страни. Експертите препоръчаха също така да се изгради специализиран интернет сайт, който да осигури наднационална платформа за документиране и обсъждане на актуални въпроси на социалистическото наследство в риск.

 


Site by Loopink & PixelFlower