Home /   News and Events /   Инвестиционен проект за преустройство и рехабилитация на Покрит мост, кв. “Вароша”, гр. Ловеч”

Инвестиционен проект за преустройство и рехабилитация на Покрит мост, кв. “Вароша”, гр. Ловеч”

26.08.2015

 Становището е изготвено въз основа на постъпилото в ИКОМОС писмо от МРРБ (вх. № 10/05.08.2015 г.) с молба за становище относно изготвянето и процедирането на инвестиционен проект за преустройство и рехабилитация на Покрит мост, УПИ І, кв. 199 и кв. 204, кв. “Вароша”, гр. Ловеч” по проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа за следващ програмен период 2014-2020 година”, а така също по направените от инициативния комитет „Да запазим символа „Покрит мост – Ловеч” предложения и искания в приложената към писмото жалба, получена и в БНК на ИКОМОС (вх. №11/08.08.2015 г.).

Пълният текст на Становището 


Site by Loopink & PixelFlower