Home /   News and Events /   Становище на БНК на ИКОМОС относно законопроекта за изменение и допълнение на ЗКН

Становище на БНК на ИКОМОС относно законопроекта за изменение и допълнение на ЗКН

05.02.2016

 Във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, БНК на ИКОМОС изрази своето становище до 43-то Народно събрание, Омбудсмана на РБългария и Министерството на културата.

Текста на становище е приложен.

 


Site by Loopink & PixelFlower