Home /   News and Events /   Програма на кръглата маса - дискусия "Казусът Рациария"

Програма на кръглата маса - дискусия "Казусът Рациария"

09.10.2012

 КРЪГЛА МАСА- ДИСКУСИЯ

НА ТЕМА

„КАЗУСЪТ РАЦИАРИЯ

Работи ли Законът за културното наследство за

опазване на българските културни паметници?

Кръглата маса – дискусия се организира от Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места /ИКОМОС/  и  Българско археологическо сдружение „Иван Венедиков“,  със съдействието на Съюз на българските журналисти.

Тя има за цел да привлече вниманието на компетентните институции в Република България към проблемите на конкретни паметници на културното наследство, поставени в рискова ситуация и да постави за обсъждане адекватни мерки и предложения за подобряване на нормативната уредба.

Кръглата маса ще се проведе на 10.10.2012г. от 10.00 ч. в Зала „Нова Конферентна” на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в два модула:

Модул  1:   Доклади и съобщения.

Модул 2: Обсъждане и приемане на предложения за промени в Закона за културното наследство.

Първият модул ще запознае участниците със специфични проблеми на системата за опазване на културното наследство, обобщени в пет основни точки:

1„Контрол или монопол“ е системата за опазване на археологическото културно

наследство в България.

2. Кой определя нивото на квалификация на кадрите, работещи в системата?

3. Алтернативни източници на финансиране в археологията – възможни ли са според българския законодател.

4. Местната власт като фактор в системата за опазване на културното наследство

5. Застрашените културни ценности – какви мерки предвижда системата за

опазване на културното наследство ?

Вторият модул ще обобщи направените изводи и ще формулира предложения за промени в Закона за културното наследство.

 

ПРОГРАМА НА КРЪГЛАТА МАСА

10.00 - 10.30 : Регистрация на участниците

10.30 - 10.45: Приветствие от доц. Стефан Белишки, председател на БНК на ИКОМОС.

 

 Модул  1: Доклади и съобщения

модератор :  г-н Божидар Алексиев, председател на Секция "Култура към СБЖ

 10.45 - 11.00: Археологическият обект Рациария – научен потенциал и възможности за възстановяване - проф. д.и.н Румен Иванов, НАИМ - БАН

11.00 – 11.15: Въпроси и коментари

11.15 – 11.30: Спасителните действия в Рациария 2009-2012 г. – Красимира Лука, Българско археологическо сдружение „Иван Венедиков„

11.30 – 11.45: Въпроси и коментари

11.45 – 12.00: Проблеми на системата за опазване на археологическото културно

наследство в България  - проф. д-р Диана Гергова,  НАИМ – БАН

12.00 – 12.15: Въпроси и коментари

12.15 – 12.30: Кафе – пауза

12.30 – 12.45: Културно наследство, археология,  образование и журналистика – доц. д-р Петя Георгиева, Катедра Археология към Исторически факултет на СУ «Св.Климент Охридски»

12.45 – 13.00: Застрашените културни ценности – какви мерки предвижда системата за опазване на културното наследство? – Светослав Георгиев, БНК на ИКОМОС

13.00 – 13.15: Въпроси и коментари

13.15 – 14.00 Обедна почивка

 

Модул 2: Дискусия и обсъждане на предложения за промени в Закона за културното наследство

14.00 : Начало на дискусията

17.00: Закриване на Кръглата маса

 

За организаторите:

Българският национален комитет (БНК) обединява българските членове на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места ICOMOS. Целта на Българския национален комитет на ИКОМОС е да съдейства за издирването, изучаването, опазването, използването, представянето и популяризирането на ценностите от културното наследство: паметници на културата, културни пейзажи, исторически градове, ансамбли и забележителни места, културни маршрути и др.

Българското aрхеологическо сдружение „Иван Венедиков” e организация с идеална цел, регистрирана по Закона за лицата и семейството през 2000 г. от професионални археолози. Основната й цел е опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на България чрез разработване и осъществяване на проекти и програми, насочени към стимулиране на научната и изследователска дейност на млади специалисти в областта на археологията и културната история.

 

За допълнителна информация и контакти:

 

Г-жа Красимира Лука

Българско археологическо сдружение „Иван Венедиков“

тел.:+ 359 877 476132

e-mail: info@archbg.net

 

Г-н Светослав Георгиев

БНК на ИКОМОС

тел:+359 894 990 957

e-mail: icomosbg@icomos-bg.org


Site by Loopink & PixelFlower