Home /   News and Events /   КРЪГЛА МАСА- ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „КАЗУСЪТ РАЦИАРИЯ”

КРЪГЛА МАСА- ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „КАЗУСЪТ РАЦИАРИЯ”

24.08.2012

 Български национален комитет на  ИКОМОСБългарско Археологическо Сдружение „Иван Венедиков“

със съдействието на Съюз на Българските Журналисти

 ОРГАНИЗИРАТ

КРЪГЛА МАСА- ДИСКУСИЯ

НА ТЕМА

„КАЗУСЪТ РАЦИАРИЯ”

Работи ли Законът за културното наследство за опазване на българските културни паметници?

Драги приятели, колеги и съмишленици,

Каним Ви да вземете участие в обсъждането на теми, засягащи важния въпрос за опазване на археологическите паметници в България, както и ролята и отговорностите на научната общественост в тази система.

Унищожаването и разграбването на римския град COLONIA ULPIA TRAIANA RATIARIA (до съвременното село Арчар, Видинска област) безспорно е най-драстичният пример за провал на системата за опазване на културните паметници в България. Четири години след обнародването на Закона за културното наследство и година след въвеждането на Закона за изменение и допълнение на ЗКН, проблемът „Разграбената Рациария“ продължава да е актуален, а промените не допринасят съществено за неговото решаване.

„Работи ли Законът за културното наследство?“ е въпрос, който всички ние, ангажирани със съхраняването и популяризирането на нашата богата история, трябва да си зададем.

Решаването на „Казусът Рациария“ е свързан с отговорите на следните въпроси:

1.       „Контрол или монопол“ е системата за опазване на археологическото културно наследство в България.

2.      „Къде сбъркахме...“ или кой определя нивото на квалификация на кадрите, работещи в системата?

3.      „Свободен пазар“ и археология. Съществува ли такова понятие? Алтернативни източници на финансиране в археологията – възможни ли са според българския законодател?

4.      „Държавна“ или „обществена“ отговорност са археологическите културни паметници? Местната власт като фактор в системата за опазване на паметниците.

5.      Застрашените културни ценности – какви мерки предвижда системата за опазване на културното наследство.

Кръглата маса ще се проведе на 10 октомври 2012 година от 10:00 часа в зала „Нова конферентна” на СУ „Св.Климент Охридски” в два модула:

Модул 1: Доклади и съобщения.

Модул 2: Обсъждане и приемане на Предложения за промени в ЗКН.

Очакваме заявки за Вашето участие до 15 септември 2012 г. на посочените контакти, както следва:

За Модул 1: Трите имена на автора. Професия/месторабота. Заглавие и резюме до 500 знака. Докладът/съобщението не трябва да надвишава техническо време от 10 мин. Желателна е PowerPoint презентация.

За Модул 2: Трите имена. Професия/месторабота. Кратка обосновка (до 500 знака) за участие в обсъждане и приемане на Предложения за промени в ЗКН.

Контакти:

Красимира Лука
Българско Археологическо Сдружение „Иван Венедиков“
тел.:+ 359 877 476132
e-mail: info@archbg.net

Светослав Георгиев

БНК на ИКОМОС

тел:+359  894 990 957
e-mail: lambo_bul@yahoo.com

 

 


Site by Loopink & PixelFlower