Начало /   Новини и събития

Новини и събитияНационален институт за недвижимото културно наследство и Ecole de Chaillot-Paris

04.02.2010

Организират Пето издание на КУРС ЗА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО в 4 семестъра, без откъсване от работа, от 05.03.2010 г. до ...

Покана за научна среща

01.02.2010

БНК на ИКОМОС организира научна среща на теми: - СОФИЙСКАТА МАЛА СВЕТА ГОРА доц. д-р Дора Каменова - ЗОГРАФИИТЕ НА ЗАХАРИ ЗОГРАФ Лозинка Койнова Арнаудова Светла Койнова Мечкуева Срещата ще се проведе на 06 февруари 2010 г. от 14.00ч. в залата на Националния ...

Message to Members of ICOMOS and to the international heritage community Message aux Membres de l'ICOMOS et la Communauté internationale de la conservation du patrimonine Mensaje a los Miembros del ICOMOS y a la comunidad internacional de la conse

25.01.2010

************ ICOMOS would like to thank the hundreds of individual members, and its national and International Scientific Committees for the overwhelming response to our call to participate in a global action of solidarity to assess, rescue and recover the cultural heritage of Haiti in the aftermath of the terrible earthquake that devastated the country. Your response is proof of the vast professional resources of the ICOMOS network and of our unique strength as the leading heritage ...

Покана за участие в конкурс на БНК на ИКОМОС

11.01.2010

Уважаеми колеги, УС на БНК на ИКОМОС ви кани да участвате във вътрешен конкурс за „Концепция за консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Кръстител” град Несебър, паметник на културата от световно значение”. ЦЕЛТА НА КОНКУРСА е избор на ...

Конкурс за ръководител на документационния център на ИКОМОС

17.12.2009

Документационния център на ICOMOS обявява конкурс за Ръководител. Документи се приемат на английски или френски се приемат до 20 януари на 2010 г. в централата на ICOMOS в Париж. Приложени са изискванията към кандидатите на английски и френски език.

Министерство на кулутрата обявява конкурс за заемане на длъжността "Началник на отдел" за отдел "Недвижимо наследство"

17.12.2009

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “Началник на отдел” за отдел „Недвижимо наследство”, в Главна дирекция „Инспекторат ...

“Културното наследство по пътя на коприната: молитва за мир”.

30.11.2009

Ръководството на Националния археологически институт с музей – БАН най-учтиво Ви кани на 3 декември (четвъртък) 2009 г. от 11.00 часа в Централната зала на музея (площад “Атанас Буров”, срещу Президентството) на пресконференция по случай откриването на изложбата “Културното ...

Публично представяне на резултатите от студенстка практика по "История на архитектурата" - "Серенисима 2009 г."

13.11.2009

На 10.11.09 г. в Аула Максима на УАСГ студентите от трети курс, специалност Архитектура, направиха пето юбилейно публично представяне на резултатите от практиката си по „История на архитектурата” – „СЕРЕНИСИМА 2009 г”. Презентацията бе съпроводена от изложба "История в ...

Покана за новогодишно общо събрание

12.11.2009

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква Новогодишно общо събрание на членовете на сдружението на 12.12.2009 г. (събота) от 14.00 ч. в Националния археологически институт с музей, на пл. „Ат. Буров” № 1 (вход откъм Президентството). Заседанието ще ...

Покана за научна среща

10.11.2009

БНК на ИКОМОС организира научна среща на теми: - Подземния музей на Филипополис проф. д-р арх. Тодор Кръстев - Античния форум на Филипополисл Проблеми на опазването. арх. Вера Коларова арх. Румяна Пройкова Срещата ще се проведе на 14 ноември 2009 г. от 14.00ч. в залата на ...

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел