IN MEMORIAM

29.06.2009

Скъпи колеги,
С дълбоко прискърбие ви съобщаваме, че след кратко боледуване на 27-ми юни 2009 г. почина председателят на БНК на ИКОМОС арх. Христина Станева.
Напусна ни един от най-всеотдайните членове на ИКОМОС, с огромен принос към опазването на българското културно наследство.
Председател на БНК на ИКОМОС от 2002 г., арх. Христина Станева е ценена високо и от международното ръководство на организацията, където през 2005 г. беше избрана за член на изпълнителния комитет на ИКОМОС. По време на председателството й БНК на ИКОМОС издигна още повече престижа си сред българската културна общественост. Арх. Станева беше и заместник председател на Международния комитет по правни, административни и фонансови въпроси; асоцииран член на Научния комитет по народна архитектура; национален кореспондент по проект HEREIN на Съвета на Европа и Европейската комисия, член на Съюза на архитектите в България и на Камарата на архитектите в България.
Тя успя да разшири и обогати връзките на БНК на ИКОМОС с редица други неправителствени организации, работещи за опазването на културното наследство. Арх. Станева винаги е търсила дейно партньорство на ИКОМОС и с официалните институции в България, където неуморно защитаваше принципите с висок професионализъм и неотклонна професионална етика.
Благодарение на активното й участие бяха реализирани редица международни проекти като реставрацията на църквата „Св. Стефан” в Несебър, църквата „Св. Димитър” в Бобошево, паметници на културата в резерват „Старинен Пловдив” и много други.
Арх. Христина Станева беше обвързана и в образователната подготовка на нови специалисти по опазване на културното наследство. Тя имаше голям преподавателски принос в УАСГ и НБУ. Дългогодишен служител на НИПК, арх. Христина Станева е автор и на много проекти за спасяване на значими наши архитектурни паметници.
Загубихме един колега и приятел, чиито творчески жар винаги ни е давал увереност в професионалните ни стремежи.

Поклон пред паметта й.

Доц. Стефан Белишки
Зам. Председател на БНК на ИКОМОС


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел