Начало /   Новини и събития /   Предстоящо Общо събрание на БНК на ИКОМОС

Предстоящо Общо събрание на БНК на ИКОМОС

07.05.2008

На 22.05.2008 г. ще се проведе Общо събрание на БНК на ИКОМОС.
Събранието ще се проведе в Съюза на архитектите в България, Зала 2, ул. „Кракра” № 11 от 14.30ч.
Заседанието ще премини при следния дневен ред:
1. Приемане отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2007 г.
докладва: Арх. Христина Станева
2. Приемане годишния финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2007 г.
докладват: Арх. Росица Михайлова
Г-жа Надежда Петрова
3. Доклад на Контролния съвет
докладва: Проф. Маргарита Ваклинова
4. Приемане програма на БНК на ИКОМОС за 2008 г.
докладва: Арх. Христина Станева
5. Приемане бюджет на БНК на ИКОМОС за 2008 г.
докладват: Арх. Росица Михайлова
Г-жа Надежда Петрова
6. Промяна на Устава на БНК на ИКОМОС
докладва: Арх. Христина Станева
7. Избор на Ръководство на БНК на ИКОМОС
8. Разни

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел