Начало /   Новини и събития /   Научна конференция: Нови моменти в концупциите за опазване на културното наследство: теоритична обосновка и практически решения

Научна конференция: Нови моменти в концупциите за опазване на културното наследство: теоритична обосновка и практически решения

29.09.2016

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПРИ БАН
В СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМОС
ПОД ПАТРОНАЖА И С ПОДКРЕПАТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ЮНЕСКО –БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРАТ

ПО СЛУЧАЙ 60 ГОДИНИ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
НОВИ МОМЕНТИ В КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО: ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

30 септември - 2 октоври 2016 година.

ПРОГРАМА:

30 септември 2016 г., петък
15.00–15.30 Регистрация на участниците в конференцията
15.30–16.15 Официално откриване. Модератор: Мила Сантова
Приветствия от:
Мария Донска, Главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО – България
Петко Христов, Директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
Стефан Белишки, Председател на Българския национален комитет на ИКОМОС

Пленарно заседание. Модератор: Стефан Белишки
16.20–16.40 Елка Бакалова (Българска академия на науките)
Съдбата на недвижимото културно наследство по време на война и мисията на ЮНЕСКО. Православните манастири в Косово
16.40–17.00 Мила Сантова (ИЕФЕМ – БАН)
Приканва секретариата… Опазване на нематериалното културно наследство днес: синергии, хармонии, устойчиво развитие
17.00–17.30 Дискусия


1 октомври 2016 г., събота
Първо заседание. Модератор: Ива Станоева
10.00–10.15 Арх. Красимира Вачева (Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“)
Актуално състояние на теоретичната и практическа подготовка на архитектите за опазване на археологическото наследство на България
10.15–10.30 Ирена Бокова (Нов български университет, София)
Културен пейзаж – теоретични обосновки и политически употреби
10.30–10.45 Теодора Конах (Ягелонски университет, Институт по култура, Краков, Полша)
Защитата на нематериалното културно наследство – национални стратегии и юридически инструменти
10.45–11.00 Миглена Иванова (ИЕФЕМ – БАН)
Проблемите на социологията на пола в контекста на опазването на нематериалното културно наследство
11.00–11.30 Кафе пауза
11.30–11.45 Иво Велинов (Нов български университет, София)
Културното многообразие и наследство в семиотизирания образ: живот, памет, архитектура
11.45–12.00 Арх. Велина Панджарова (Университет по архитектура, строителство и геодезия)
Интерактивният музей и интерпретационният център – елементи на опазване на културното наследство
12.00–12.15 Валентина Едрева (Висше строително училище „Любен Каравелов“)
Планове за опазване и управление на културното наследство чрез интегрална консервация
12.15–13.00 Дискусия
13.00–14.00 Обедна почивка

Второ заседание. Модератор: Миглена Иванова
14.00–14.15 Ива Станоева (ИЕФЕМ – БАН)
За ролята на общността в опазване на нематериалното културно наследство – някои наблюдения и проблеми
14.15–14.30 Мариела Нанкова (Университет по библиотекознание и информационни технологии)
Ролята на културното наследство за съвременното регионално развитие
14.30–14.45 Даниел Иванов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Археологическите музеи in situ в България, като форма за опазване на недвижимото археологическо наследство. Поява, история и развитие
14.45–15.00 Галина Цекова (Регионален исторически музей –Шумен)
Превантивна дейност в процесите на съхранение на материалите с органичен произход в библиотеки, музеи и архиви с използване на природни суровини
15.00–15.30 Кафе пауза
15.30–15.45 Мирелла Дечева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Идентификацията на културни ценности – бъдеще в миналото
15.45–16.00 Милена Любенова (ИЕФЕМ – БАН)
Съхранение на нематериалното културно наследство: от живата практика до архива
16.00–16.15 Пламена Заячка (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)
Общността с наследство: тютюневият склад в Пловдив
16.15–16.30 Даниел Фокас (ИЕФЕМ – БАН)
Нови поклоннически практики и някои процеси на формиране на културно наследство
16.30–17.15 Дискусия


2 октомври 2016 г., неделя
Трето заседание. Модератор: Даниел Фокас
10.00–10.15 Оксана Микитенко (Институт за изкуствознание, фолклористика и етнология при Националната академия на науките на Украйна, Киев)
Фолклорният костюм в погребалния ритуал (славянски паралели): полов маркер, символика, културен знак
10.15–10.30 Радка Братанова (ИЕФЕМ – БАН)
Представата за опазване на фолклорната музика като културно наследство в България
10.30–10.45 Георги Гаров (Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград)
От обредните практики до съвременното представяне на някои емблематични танцови образци
10.45–11.00 Марияна Витанова, Калина Мичева-Пейчева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)
Названия на струнни музикални инструменти в българските диалекти
11.00–11.30 Кафе пауза
11.30–11.45 Ваня Матеева (ИЕФЕМ – БАН)
Споделен експертен опит в областта на обредно-празничното нематериално културно наследство
11.45–12.00 Елица Стоилова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Традиции и иновации: валоризация на автентичната храна
12.00–12.15 Лучия Антонова-Василева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН)
Мястото на българската диалектна лексика сред диалектната лексика на Европа
12.15–12.30 Радовеста Стюърт (Регионален исторически музей –Бургас)
Известията на българските музеи: безценни проучвания на културното наследство в забвение
12.30–13.15 Дискусия
Закриване на конференцията

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел