Начало /   Новини и събития /   Покана за Общо събрание на БНК на ИКОМОС

Покана за Общо събрание на БНК на ИКОМОС

29.05.2012

 Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС,

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 9, ал. 3 от Устава на БНК на ИКОМОС и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 14.06.2012 г., четвъртък, от 16:00 ч. в в сградата на Съюза на архитектите в България, зала 2 на ул. „Кракра” № 11. Заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.         Приемане на отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2011 г.

докладва: доц. Стефан Белишки

2.         Приемане на годишния финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2011 г.

докладва: арх. Иван Халев

3.         Доклад на контролния съвет

докладва: проф. Маргарита Ваклинова

4.         Приемане на програма на БНК на ИКОМОС за 2012 г.

докладва: доц. Стефан Белишки

5.         Приемане на бюджет на БНК на ИКОМОС за 2012 г.

докладва: арх. Иван Халев

6.         Промяна на Устава на БНК на ИКОМОС.

докладва: доц. Стефан Белишки

Промените предвиждат:

Глава ІV – Права и задължения на членовете на Сдружението ( чл. 6, ал. 3 - пада)

 (чл.7 – става: членските права и задължения са непрехвърлими и не се наследяват)

7.         Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС

                                                                            докладвадоц.д-р Мариела Нанкова

8.         Разни

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.

Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, бихме искали да Ви уведомим, че своевременно (не по-късно от 30 май 2012 година) на сайта на Сдружението (http://www.icomos-bg.org/) ще бъдат публикувани: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2011 г. и Програма на БНК на ИКОМОС за 2012 г., с които предварително можете да се запознаете преди Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред за Общото събрание са на разположение в офиса на БНК на ИКОМОС на адрес: София, пл. „Славейков” № 11, ет. 6, стая 8.

 

 

 

С най-добри чувства:

Доц. Стефан Белишки

Председател на БНК на ИКОМОС

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел