Home /   News and Events /   Покана за участие в конкурс на БНК на ИКОМОС

Покана за участие в конкурс на БНК на ИКОМОС

23.07.2009

Уважаеми колеги,

По решение на УС на БНК на ИКОМОС ви каним да участвате във вътрешен конкурс за КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЦЪРКВИТЕ „СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ” И „СВ. ПАРАСКЕВА” В ГРАД НЕСЕБЪР.

ЦЕЛТА НА КОНКУРСА е да се селектират по две най-убедително представени и защитени концепции за двете църкви.

ОСНОВНИТЕ НАСОКИ, с които трябва да се съобразят концепциите са:
• Опазване на специфичния дух на Стария Несебър - Световно наследство;
• Ансамбловото звучене на двете църкви и връзките им с непосредствено прилежащата им среда;
• Респект към оригиналната субстанция достигнала до нас и отчитане на историческите натрупвания в двете църкви;
• Осигуряване на конструктивната устойчивост на църквите и на отделни техни елементи, съгласно действащите норми;
• Запазване на автентичността на архитектурната структура, която изключва разширени реконструкции, основани на хипотези и предположения - база за преценка на участниците за степентта на съвременна намеса;
• Осмисляне на съвременната социализация и представяне за публиката на двете църкви - тяхното значение в структурата на Стария Несебър, историческото им развитие и място в днешния културен живот на града.

При сформирането на ПРОЕКТАНТСКИТЕ КОЛЕКТИВИ за участие в настоящия конкурс се изисква:
• Кандидатите да са членове на БНК на ИКОМОС.
• Ръководителите на колективите да имат практика в областта на реставрацията и консервацията на културни ценности.
• Ръководителите на колективите да имат пълна проектантска правоспособност.

МАТЕРИАЛИТЕ да се представят на хартиен и цифров носител, съответно формат А3 и формат jpg.

Компетентно жури, в което ще вземе участие и представител на спонсора на БНК на ИКОМОС – Фондация „Левентис”, ще прецени кои от селекционираните концепции ще бъде доразвита в Идейни проекти чрез възлагане - съответно за „Св. Архангели Михаил и Гавраил” и „Св. Параскева”. Авторът (авторите) на селекционираните концепции ще бъдат ангажирани с изготвянето на идейните проекти, чието съдържание ще бъде съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Предвидените средства за разработване и на двата Идейни проекта са 10 000 $.
Експертен консултант на проекта е арх. Боян Кузупов.
Пълен набор от изходните материали, желаещите за участие могат да получат директно от офиса на БНК на ИКОМОС (стая 16, ет. 6, пл. „Славейков” № 11). Материалите могат да бъдат получени и по e-mail след заявявяне на интерес посредством e-mail (icomosbg@icomos-bg.org) или телефонно обаждане (02/980 60 50) в офиса на БНК. Материалите ще бъдат изпратени в рамките на 24 часа от момента на заявяване на желание.
Изходните материали можете да получите в срок до 30.07.2009 година.


УС на БНК на ИКОМОС

Site by Loopink & PixelFlower