Home /   News and Events /   Реактивен мониторинг на „Старинен град Несебър“

Реактивен мониторинг на „Старинен град Несебър“

21.01.2023

По покана на българската държава бе проведен (16 до 20 януари 2023 г.) реактивен мониторинг на „Старинен град Несебър“, обект на световното наследство в списъка на ЮНЕСКО.

Чуждестранните експерти, г-жа Ирена Каке от Центъра за световно наследство и проф. Алкивиадис Препис от ИКОМОС – Гърция, участващи в мониторинга, успяха да се срещнат и да разговарят с министъра на културата проф. В. Минеков, кмета на гр. Несебър г-н Н. Димитров, други представители на държавната и местната власт, отговорни за състоянието на световната ценност. Основната мисия на експертитe бе да определят напредъка в опазването и адекватното управление на старинен Несебър.

По инциатива на г-жа И. Каке и проф. А. Препис се състоя среща с Българския национален комитет на ИКОМОС в Централния дом на архитеките, която гостите определиха като много конструктивна и полезна.


Site by Loopink & PixelFlower