Home /   News and Events /   Споразумение за сътрудничество между БНК на ИКОМОС и БНК на ИКОМ.

Споразумение за сътрудничество между БНК на ИКОМОС и БНК на ИКОМ.

22.07.2016

На 15.07. 2016 беше подписано споразумение за сътрудничество между БНК на ИКОМОС и БНК на ИКОМ.

То дава допълнителни възможности за партньорство между двата Национални комитета в проекти, научни разработки и други съвместни дейности от взаимен интерес при опазването на културното наследство.

Споразумението е пописано от председателите на двете сдружения: доц. Стефан Белишки и проф. Мила Сантова.


Site by Loopink & PixelFlower