Начало /   Новини и събития /   Общо събрание на БНК на ИКОМОС

Общо събрание на БНК на ИКОМОС

01.12.2012

 Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 9, ал. 3 от Устава на БНК на ИКОМОС и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 15.11.2012 г., събота, от 16:30 ч. в сградата на Съюза на архитектите в България, зала 2 на ул. „Кракра” № 11. Заседанието ще бъде проведено съвместно с Дружество „Архитектурно наследство” към САБ и ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.         Връчване на награди на САБ на членове-юбиляри през 2012 г.

докладва:  арх. Георги Бакалов

2.         Представяне на брой 6 за 2012г. на списание „Архитектура”

докладва: арх. Явор Банков

3.         Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС

докладва: доц.д-р Мариела Нанкова

4.         Доклад на тема „Световното наследство на Петербург”

докладва: доц. д-р Валентина Върбанова

5.         Разни

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел