Home /   News and Events /   План за управление и опазване на Старинен град Несебър

План за управление и опазване на Старинен град Несебър

24.07.2012

В началото на юни тази година община Несебър изрази желание да получи от БНК на ИКОМОС становище по изготвения План за опазване и управление на Старинен град Несебър. Във връзка с това беше организирана презентация на ПОУ от проф. Тодор Кръстев пред наши членове на 24 юни. С писмо до Общината помолихме да ни бъде предоставен пълният текст на плана, за да има пълноценни коментари. Обърнахме се и към членовете на ИКОМОС за мнения и препоръки по публикуваното резюме и презентацията на проф. Кръстев.
До последния момент очаквахме пълния текст на ПОУ, но не го получихме. По тази причина становището на ИКОМОС визира само резюмето на Плана. Становището е оформено от Бюрото въз основа на коментарите на наши членове, които до 22 юли откликнаха на поканата ни да изразят мнението си. То е представено на общественото обсъждане, проведено на 24 юли в Несебър.


Site by Loopink & PixelFlower