Начало /   Дейност /   Европейски дни на наследството (ЕДН) /   ЕДН 2006 - Наследството в информационното общество

ЕДН 2006 - Наследството в информационното общество

Национална тема: "Наследството в информационното общество"

ОРГАНИЗАТОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО (ЕДН) 2006 В БЪЛГАРИЯ

Министерство на културата (под чиято егида се провеждат ЕДН),
Министерство на образованието и науката,
Държавна агенция за младежта и спорта,
Национален институт за паметниците на културата,
Български национален комитет на ИКОМОС (национален координатор).

Тема ЕДН 2006 в България: "Наследството в информационното общество"

Темата за 2006 беше избрана заради нейната изключителна актуалност, произтичаща от решенията на Регионалният форум Културните коридори на Югоизточна Европа (Варна, 20-21 май 2005). Форумът бе проведен под патронажа на Президента на Република България, Генералния директор на ЮНЕСКО и Генералния секретар на Съвета на Европа и с участието на държавните глави на страните от региона. Те приеха Декларацията от Варна, в която се отделя специално внимание на необходимостта на културното наследство на Югоизточна Европа да се популяризира с помощта на съвременните технологии.

Освен това настоящата, 2006 година е обявена от Министерството на образованието и науката за година на електронното обучение. Масовизирането и развитието на това обучение открива изключителни нови възможности пред образованието като цяло, включително – и пред педагогиката на наследството.

През тази година бяха създадени и пуснати в интернет два пионерни мултимедийни продукта*:

* Създаване и промоциране на мултимедиен продукт „Децата и културното наследство на Югоизточна Европа” (www.otkrivam.bg). Продуктът, който е реализиран както в стационарен, така и в Интернет вариант, запознава младата публика с над 500 паметници на културата в 10-те страни от Югоизточна Европа. Той беше представен на работна среща-семинар пред педагози и ръководители в сферата на образованието и получи изключително висока оценка от тях. Сайтът, който стартира през март, бе отличен с редица престижни награди и се радва на висока посещаемост.

* “Виртуални културни коридори на Югоизточна Европа” (www.seecorridors.eu) – промоционална версия на английски на уебсайт, предназначен както за специалисти, така и за обикновени потребители. Представена е подробна информация за обектите на културното наследство на Югоизточна Европа и свързаните с тях събития, както и за възможните културни маршрути в региона. Сайтът е създаден в изпълнение на Декларацията от Варна и за първи път бе представен от проф. Тодор Кръстев на тазгодишния Регионален форум (Опатия, Хърватска, 1 юни 2006)

Участници: Над 25 общини в цялата страна: Силистра (домакин на официалната церемония и Националното ателие по темата на ЕДН 2006), Велико Търново, Дряново, Котел, Монтана, Панагюрище, Перник, Русе, Свищов, Смолян, Стара Загора, Шумен и др.; десетки музеи, училища, неправителствени организации.

ПРОМОТИРАНЕ НА ЕДН

 • Беше разпратено циркулярно писмо-покана за участие в провеждането на ЕДН 2006, в което се предлага информация за темата на Дните и за възможните форми на участие в тях.
 • Националният календар на ЕДН 2006 беше анонсиран в Интернет-страницата на Дните
 • БНК на ИКОМОС отпечата и разпространи плакат на ЕДН 2006
 • БНК на ИКОМОС разпространи знамена и значки на ЕДН, както и брошурите, получени от европейския координатор Европа Ностра.
 • Беше изготвена, съвместно с Министерството на културата, и предоставена на медиите информация за ЕДН 2006, тяхната цел и програмата за тяхното провеждане.

СЪБИТИЯ

По вече установена в България традиция институциите, отговорни за провеждането на ЕДН, организират серия от национални прояви, а на локално ниво се реализират множество разнообразни програми на различните участници.

Национални прояви

 • Официална церемония по откриването на Европейските дни на наследството 2006 в България. Церемонията бе проведена в град Силистра, който през тази година отбеляза със серия от различни прояви 1 900-та годишнина от своето основаване.
 • Фотоизложба „Наследството в ръцете на младите: Летни археологически семинари „Съхрани българското” 2006 – под патронажа на Президента на Р. България и с любезното съдействие и домакинство на Централния дом на архитекта в София.
 • Две изложби, организирани със съдействието на Хърватското посолство: „Хърватско Подморие” и „Хърватски паметници от Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО” и с любезното домакинство на Министерството на културата и Археологическия музей.
 • Изложба на лауреатите на ХІ Международен младежки фотоконкурс за паметници на културата – с любезното домакинство на Френския културен институт и френския посланик в България.
 • Провеждане на Национално ателие на тема “Наследството в информационното общество” с представители на организаторите на Дните, експерти и партньори, организирано от БНК на ИКОМОС и с любезното домакинство на община Силистра.
 • В Ателието взеха участие експерти от Българската академия на науките, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Държавната Агенция „Информационни технологии и съобщения”, Съюза на архитектите в България, фирмата „Цвят и пиксел” ООД (разработила сайтовете „Децата и културното наследство на Югоизточна Европа” и “Виртуални културни коридори на Югоизточна Европа”) и БНК на ИКОМОС, както и редица преподаватели, музейни работници и специалисти по информатика от Силистра. Те очертаха съществуващите условия, нуждите, възможностите и перспективите за използване на съвременните информационни технологии в различните сфери на дейност, посветена на наследството: опазване; популяризиране; педагогика на наследството; стимулиране и обслужване на културния туризъм; изграждане на мрежи от съмишленици и партньори във всяка една от тези области.
 • Осъществяване на специална програма на Съюза на архитектите в България, поставяща акцента върху архитектурното наследство на България – изложби, дискусии и лекции.

Локални прояви

 • Официални церемонии по откриването на Европейските дни на наследството 2006 в общините-участнички с издигане на знамето на Дните и празнични програми.
 • Осигуряване на безплатен достъп до всички музеи и галерии в системата на Министерството на културата, както и до местните музеи в общините-участнички.
 • Провеждане на медийни кампании и пресконференции във връзка с Дните – публикувани са множество информации и статии, осъществени са телевизионни и радиопредавания, посветени на културното наследство и събитията от ЕДН.
 • Създаване и представяне на Интернет-сайтове за културното наследство в различни региони на страната.
 • Провеждане на семинари, дискусии и други научни прояви във връзка с темата „Наследството в информационното общество”
 • Уреждане на тематични изложби – художествени, фотографски, етнографски и др. – показващи различни културно-исторически ценности и тяхното участие в съвременния живот
 • Провеждане на екскурзии по културни и еко- маршрути
 • Изследователски експедиции на археологически и архитектурни резервати
 • Образователни програми – в рамките на училищата, музеите, медиите
 • Работа по европейския проект “От една улица – на другата”
 • Класове на наследството (проучване, документиране и интерпретация на конкретен паметник на културата от група ученици, работещи на място в продължение на 7-10 дни)
 • Провеждане на конкурси за детско творчество на тема „културно наследство” и представяне на наградените творби.

ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ЕДН 2006 В БЪЛГАРИЯ

 • ЕДН отново станаха повод да се привлече вниманието на най-широки социални кръгове към ценностите на културното наследство и към проблемите на неговото опазване, представяне, популяризиране и използване, да се изтъкне значението на наследството не само като културно-историческо богатство, но и като ресурс за устойчиво икономическо и социално развитие и фактор за сближаване и по-добро взаимно разбиране между различни общности.
 • Беше изявено значението на съвременните информационни технологии и перспективите на тяхното използване за опазването, популяризирането и педагогиката на наследството, за стимулирането и обслужването на културния туризъм и за изграждането на партньорски мрежи във всяка от тези сфери.
 • Беше осъществено ценно сътрудничество и обединение на усилията на публичните власти и доброволните организации в областта на опазването и разумното използване на наследството;


Арх. Христина Станева
Председател на БНК на ИКОМОС
Национален координатор на ЕДН София

* Първият проект е финансиран от Британски съвет България, чрез Фонда за културно и природно наследство на Югоизточна Европа, а вторият – от Министерството на културата. И двата проекта са разработени от Асоциацията за културен туризъм, в партньорство с Мултимедийната лаборатория за културно наследство към УАСГ и с Българския национален комитет на ИКОМОС.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел