Начало /   Дейност /   Европейски дни на наследството (ЕДН) /   ЕДН 2005 - Югоизточна Европа – споделено наследство

ЕДН 2005 - Югоизточна Европа – споделено наследство

Национална тема: "Югоизточна Европа – споделено наследство"
24-26 септември 2005 г.

Европейските дни на наследството 2005 бяха проведени в България под знака на постоянното мото на Дните Европа, общо наследство и на Европейската година за Демократично гражданство чрез образование.

Tемата "Югоизточна Европа – споделено наследство" е избрана заради нейната изключителна актуалност за България и целия регион, в контекста на протичащите в него процеси на присъединяване към Европейския съюз. Тя е тясно обвързана и с едно от най-забележителните международни събития за 2005 в България – Регионалния форум "Културните коридори на Югоизточна Европа; общо минало и споделено наследство – ключ към бъдещо партньорство" (Варна, 20 и 21 май). Форумът бе проведен под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов, Генералния директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура и Генералния секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис и с представителство на ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейския съюз и ИКОМОС. Участващите в него осем президенти и други ръководители на страните от Югоизточна Европа приеха Декларацията от Варна, която създава реална основа за съвместни действия, насочени към разкриването, опазването, устойчивото използване и популяризирането на културните коридори и културното наследство на региона.

Основната цел на ЕДН 2005 бе да се изяви и популяризира ролята на културното наследство на страните от Югоизточна Европа като безценен ресурс за тяхното устойчиво културно, икономическо и социално развитие, като съществен елемент от световното културно многообразие, като носител на европейската и регионалната идентичност – особено в контекста на европейската интеграция, и като средство за насърчаване на диалога, взаимното разбирателство и зачитането на ценностите на другите. Неизменно във фокуса на вниманието бе и перманентната цел на Европейските дни – повишаване на интереса, чувствителността и осведомеността на широката публика – и особено на децата и младежите – към културното наследство.

Организатори на Европейските дни на наследството 2005 в България бяха:
Министерството на културата (под чиято егида се провеждат Дните),
Министерството на образованието и науката,
Агенцията за младежта и спорта,
Националният институт за паметниците на културата,
Община Шумен
Българският национален комитет на ИКОМОС (Национален координатор).

Участници: над 30 общини, над 100 музея и множество доброволни неправителствени организации, училища и висши учебни заведения, сред които БНК на ИКОМОС разпространи специалния плакат, посветен на ЕДН 2005 в България, както и брошурите и др. промоционални материали, предоставени от европейския координатор.

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ

Национални прояви

1. Съвместна пресконференция на Съюза на архитектите в България и БНК на ИКОМОС (19 септември), на която беше анонсирана тяхната обща инициатива за провеждане на национална кампания "Наследство в риск" и издаване на Червена книга на застрашеното културно наследство в България.

2. Откриване на изложбата "Културни коридори на Югоизточна Европа" и представяне на резултатите от Варненския форум (19 септември) –в салона на Централния дом на архитекта в София.

3. Пресконференция на Министерството на културата (21 септември), на която бе оповестен предстоящият старт на ЕДН 2005 в България, бяха анонсирани основните прояви в рамките на дните и бяха коментирани някои актуални проблеми на българското културно наследство.

4. Откриване на Международната изложба “X Международен фотографски експеримент за паметници на културата" (21 септември). Изложбата показа творбите на лауреатите за 2005 от международния младежки фотоконкурс на тема “паметници на културата", провеждан ежегодно под егидата на Съвета на Европа. Изложбата бе уредена във Френския културен институт в София и бе открита от зам. министъра на културата, Г-жа Килева, в присъствието на френския посланик, Г-н Yves SAINT-GEOURS.

5. Официална церемония за откриване на Европейските дни на наследството 2005 в национален мащаб (24 септември). В церемонията, която бе проведена на площада пред Общината в Шумен, взеха участие кметът на града и представители на останалите организатори на ЕДН 2005. Тържествено бе издигнато знамето на Дните, а младежки музикални и танцови групи изнесоха празничен концерт “Балканите без граница", в който беше представен фолклорът на народите от Югоизточна Европа и беше подчертана идеята за тесните връзки на добросъседство и приятелство между тези народи.

6. Национално ателие “Югоизточна Европа – споделено наследство", (24-25 септември, Шумен). В Ателието взеха участие изявени учени и експерти от различни институти на Българската академия на науките, от БНК на ИКОМОС, от Съюза на архитектите в България, и от културните институции в Шумен. Те обсъдиха перспективите на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в областта на разкриването, опазването, популяризирането и устойчивото използване на културното наследство на региона. Те се обединиха около заключителен документ, който подкрепя напълно Декларацията от Варна, приета на Регионалния форум, но обръща специално внимание върху необходимостта да бъдат решени редица проблеми на опазването на българското културно наследство – законодателни, финансови и управленски.

7. Представяне на резултатите от проектите – бенефициенти по грантовата схема на програма ФАР – BG 0102.03 "Развитие на културния туризъм в България" (27 септември, Международен ден на туризма). Представянето на проектите, реализирано като съвместна проява на Министерство на културата и Министерство на икономиката, се състоя в изложбената зала “Средец" на Министерството на културата и Евро-българския културен център.

8. Изложба “Живата традиция на православната икона" – икони на Юстиниян Тилов (29 септември-5октомври). Изложбата, реализирана като инициатива на Министерството на културата, бе аранжирана в изложбената зала “Средец" на Министерството на културата и Евро-българския културен център.

9. Издаване и разпространение на промоционални материали за ЕДН 2005. БНК на ИКОМОС издаде и разпространи сред всички участници плакат за ЕДН 2005, а Министерството на културата – дипляна за изложбата “Живата традиция на православната икона", в която бе поместено и приветствие по повод на ЕДН 2005 на Г-н Стефан Данаилов, министър на културата.

Всички национални прояви бяха отразени от пресата и националните телевизии, които излъчиха репортажи и интервюта с участниците.

Локални прояви

Над 30 общини в страната, над 100 музея, стотици училища и множество неправителствени организации взеха участие в провеждането на ЕДН 2005 със свои разнообразни и богати програми. Шумен (домакин на официалната церемония по откриването на Дните в България и на Националното ателие), Благоевград, Варна, Велико Търново, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Дряново, Елена, Казанлък, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Свищов, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, Трявна, Хаджидимово, Ямбол.
Заслужава специално отбелязване участието на общините:

Шумен

 • Домакин на официалната церемония по откриването на Дните в България и на Националното ателие "Дни на отворените врати";
 • Концерт от църковни песнопения
 • Фотоизложба “Живот, природа, хора"
 • Художествена изложба “Балкански елементи"
 • Детски конкурс за стихотворение, разказ, есе, снимка и рисунка на тема “Шумен – нашият общ дом"
 • Изложба “Как се прави книга", организирана от Чешкия културен институт, и др.

Варна, брой участниците – 1500

 • Фотоизложба "Паметници на културата във Варна"
 • Детски празник "Да играем заедно" (детски игри на европейските народи)
 • Културен маршрут "По пътя на културните послания" – от Варна до Охрид, организиран от клуб "Приятели на Европа"
 • Организирани пътувания по девет "Маршрути на родовата памет"
 • Концерт "Варна – европейски град на споделеното културно наследство"
 • Пресконференция, телевизионни предавания, вестникарски публикации

Силистра, брой участниците – 2000

 • Официална церемония по откриването на Дните
 • Публикуване на програмата на Дните в сайта на младежкия парламент в града
 • Младежко радиопредаване "Културното наследство на моя роден край"
 • Акция в помощ на историческите паметници
 • Културни маршрути
 • Тематичен час във всички класове на училищата в града, на тема "Културно-историческото наследство на моя роден край"
 • Изложба "Български книги, представящи наследството на Югоизточна Европа"
 • Специална изложба, посветена на Дните, организирана от градската художествена галерия.

Хаджидимово, брой участниците – 600

 • Откриване на ЕДН с ритуал по вдигане на знамето на ЕС и Р България
 • Компютърно състезание на тема "Какво знаем за културно-историческите и природни забележителности на родния край" и изложба на създадените материали
 • Беседи "Редки и ценни издания от фондовете на общинска библиотека
 • Изложба от книги на местни автори
 • Етнографска изложба "Културата и занаятите в Хаджидимово – корени, традиции и съвременност"
 • Медийни изяви

Общите особености в програмите на всички общини-участнички са:

 • Провеждане на медийна кампания в локалните печатни и електронни медии, отразили Дните с различни информационни, дискусионни и образователни материали.
 • Провеждане на празнична церемония за откриване на Дните и издигане на тяхното знаме
 • Осигуряване на безплатен достъп по време на Дните до всички музеи, галерии и паметници на културата
 • Максимално и активно участие на учениците и младежите в провеждането на Дните

Най-характерните прояви, които в една или друга степен са застъпени в повечето програми, са:

 • Уреждане на тематични изложби – художествени, фотографски, етнографски и др. – показващи различни културно-исторически ценности и тяхното участие в съвременния живот
 • Провеждане на лектории, семинари, обществени дебати и др. подобни прояви, целящи да привлекат вниманието на обществеността върху конкретни явления и проблеми на наследството
 • Провеждане на екскурзии по културни и еко- маршрути
 • Изследователски експедиции на археологически и архитектурни резервати
 • Младежки конкурси за фотоси, рисунки и есета на теми, свързани с културното и природното наследство
 • Образователни програми – в рамките на училищата, музеите, медиите
 • Работа по европейския проект “От една улица – на другата"
 • Класове на наследството (проучване, документиране и интерпретация на конкретен паметник на културата от група ученици, работещи на място в продължение на 7-10 дни)
 • Радиопредавания и радио игри на тема културно-историческо наследство на родния край
 • Празнични концерти, спектакли, карнавални шествия
 • младежки инициативи за създаване на интернет-сайтове на тема “Културно наследство", за провеждане на младежки форуми по темата на ЕДН “Югоизточна Европа, споделено наследство"; за организиране на акции по почистване и поддържане на местни археологически sites.

ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ЕДН 2005 В БЪЛГАРИЯ

 • ЕДН отново станаха повод за сансибилизиране на най-широки социални кръгове към проблемите на културното наследство;
 • Беше изявено значението на културното наследство като ресурс за устойчивото икономическо и социално развитие на Югоизточна Европа и като фактор за по-доброто разбиране и сближаване между различните национални, етнически и религиозни общности в региона;
 • Беше осъществено ценно сътрудничество и обединение на усилията на публичните власти и доброволните организации в областта на опазването и разумното използване на наследството;
 • Бяха анализирани и очертани възможностите за международно сътрудничество в Югоизточна Европа за реализацията на решенията на Варненския форум в областта на изявата и използването на общото културно наследство.

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел