Начало /   Дейност /   Европейски дни на наследството (ЕДН) /   ЕДН 2004 - Културен туризъм

ЕДН 2004 - Културен туризъм

Национална тема: "Културен туризъм"
25-27 септември 2004 г.

Европейските дни на наследството 2004 бяха проведени в България под знака на 50-годишнината на Европейската културна конвенция и на постоянното мото на Дните – Европа, общо наследство.

Изборът на националната тема Културен туризъм съответства на световните тенденции наследството да бъде използвано, с помощта на културния туризъм, като мощен ресурс за устойчиво социално развитие. Тези тенденции са особено актуални за нашата страна, тъй като през тази година у нас се реализират 19 проекта по линия на Програмата ФАР на Европейския съюз “развитие на културния туризъм в България". Наред с това темата е в унисон и подкрепа на инициативата на Министерството на културата за създаване на Стратегия за културен туризъм. Бяха взети предвид и важните международни аспекти на темата – развитието на културния туризъм в региона на Балканите би оползотворило изключителния потенциал на неговото наследството и би изявило неговата специфика: общи корени, силни взаимни влияния и забележителни културно-исторически ценности. Успоредно с това културният туризъм може да допринесе значително за разтварянето, взаимното опознаване и културната интеграция между страните от Балканския регион, в духа на Регионалния проект Културни коридори на Югоизточна Европа, който ще стартира през 2005 г. под патронажа на Президента на Р. България Георги Първанов и на Генералния директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура.

Основната цел на ЕДН 2004 бе да се изявят и популяризират ресурсите за развитието на културния и еко- туризъм: локалните – на териториите на общините-участнички, националните – в цялата страна и регионалните – на територията на Югоизточна Европа. тази цел беше поставена като естествено продължение на постигнатото по време на ЕДН 2003, чиято тема “Културни пейзажи" събуди обществения интерес към забележителните съчетания между природни и културни ценности, с които е богата нашата страна. Наред с това друга важна цел на ЕДН 2004 беше утвърждаването на културния туризъм като средство за взаимно опознаване на различните общности, за изява на регионалната идентичност и разнообразие и за интеграция в общоевропейското културно пространство. По време на дните специален акцент беше поставен върху обвързаността между “Култура" и “Туризъм", бе изявен опитът на България в областта на културния туризъм, бе дадена широка гласност на проектите, реализирани по програмата ФАР. Неизменно във фокуса на вниманието бе и перманентната цел на Европейските дни – повишаване на интереса, чувствителността и осведомеността на широката публика, и особено на децата и младежите, към културното наследство.

Организатори на Европейските дни на наследството 2004 в България бяха: Министерството на културата (под чиято егида се провеждат Дните), Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Националният институт за паметниците на културата, община Асеновград, Българският национален комитет на ИКОМОС (Национален координатор).

БНК на ИКОМОС издаде, с финансовата помощ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дипляна, посветена на ЕДН 2004 и представяща 19-те проекта, разработвани по Програмата ФАР на Европейския съюз “Развитие на културния туризъм в България".

Участници: над 30 общини, над 100 музея и множество доброволни неправителствени организации, училища и висши учебни заведения.

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ

Национални прояви

1. Официална церемония за откриване на Европейските дни на наследството 2004 в национален мащаб. Церемонията бе проведена на 25 септември на централния градски площад в Асеновград пред многобройна публика и с участието на кмета на града, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, зам. министъра на културата, представител на Делегацията на Европейския съюз в България, председателя на БНК на ИКОМОС и други официални лица. Тържествено бе издигнато знамето на ЕДН и бе изнесен празничен концерт от детски музикални и танцови групи от града.

2. Национално ателие на тема "Културен туризъм", Асеновград (24-25 септември). В Ателието взеха участие експерти (от различни научни и учебни институти и професионални организации), администратори и специалисти (от Министерствата на културата, на икономиката и на регионалното развитие и благоустройството) и мениджъри (на 19-те проекта, разработвани по Програмата ФАР). Участниците в Ателието обсъдиха нерешените проблеми и условията за развитието на културния туризъм и приеха решения за бъдещи действия.

3. Международната изложба " IX Международен фотографски експеримент за паметници на културата" (творби на лауреатите за 2004 от международния младежки фотоконкурс на тема “паметници на културата", провеждан ежегодно под егидата на Съвета на Европа). Изложбата бе уредена във Френския културен институт в София, с любезното съдействие на френския културен аташе.

Всички национални прояви бяха отразени от пресата и националните телевизии, които излъчиха репортажи и интервюта с участниците.

Локални прояви

Над 30 общини в страната взеха участие в провеждането на ЕДН 2004 със свои разнообразни и богати програми Заслужава специално отбелязване участието на общините Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Вършец, Добрич, Дряново, Габрово, Георги Дамяново, Монтана, Неделино, Панагюрище, Пазарджик, Перник, Разград, Самоков, Сапарева баня, Свищов, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, Тетевен, Троян, Шумен. Към тях се присъединиха и общините, на чиято територия се разработват 19-те проекта, финансирани по линия на Програмата ФАР “Развитие на културния туризъм в България" – те се включиха в провеждането на Дните с прояви, насочени към промоцирането на тези проекти.

Общите акценти в програмите на всички общини-участнички са:

* Ангажиране на локалните медии – печатни и електронни – в провеждането на Дните с различни информационни, дискусионни и образователни материали.
* Провеждане на празнична церемония за откриване на Дните и издигане на тяхното знаме
* Осигуряване на безплатен достъп по време на Дните до всички музеи, галерии и паметници на културата
* Максимално и активно участие на учениците и младежите в провеждането на Дните

Най-характерните прояви, които в една или друга степен са застъпени в повечето програми, са:

* Провеждане на екскурзии по културни и еко- маршрути
* Изследователски експедиции на археологически и архитектурни резервати
* Младежки конкурси за фотоси, рисунки и есета на теми, свързани с културното и природното наследство
* Образователни програми – в рамките на училищата, музеите, медиите
* Работа по европейския проект “От една улица – на другата"
* Класове на наследството (проучване, документиране и интерпретация на конкретен паметник на културата от група ученици, работещи на място в продължение на 7-10 дни)
* Радиопредавания и радио игри на тема културно-историческо наследство на родния край
* Празнични концерти, спектакли, карнавални шествия
* Ангажиране на младежките парламенти с различни инициативи като: създаване на интернет-сайтове на тема “Културно наследство", провеждане на младежки форуми по темата на ЕДН “Културен туризъм"; организирани турове по местни културно-исторически и природни забележителности.

Основните приноси на ЕДН 2004 в България са следните:

* ЕДН отново станаха повод за сансибилизиране на най-широки социални кръгове към проблемите на културното наследство;
* Беше изявена ролята и значението на културния туризъм за устойчивото развитие на обществото и за духовното обогатяване на отделната личност;
* Беше осъществено ценно сътрудничество и обединение на усилията на публичните власти и доброволни организации в областта на опазването и разумното използване на наследството;
* очертаха се ценни възможности за регионално сътрудничество в Югоизточна Европа в областта на културния туризъм и на изявата и използването на общото културно наследство – включително и чрез координация между страните от региона по отношение на провеждането на ЕДН.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел