Начало /   Дейност /   Европейски дни на наследството (ЕДН) /   ЕДН 2001 - Децата, младежта и наследството

ЕДН 2001 - Децата, младежта и наследството

Национална тема: “Децата, младежта и наследството”
29 - 30 септември 2001 г.

Основната тема на Дните през 2001 г. “Децата, младежта и наследството”, предложена от Българси национален комитет на ИКОМОС и единодушно приета от Министерството на културата и останалите съорганизатори, беше избрана заради нейното стратегическо значение за формиране на отношението към културното наследство, а оттук - и за съдбата на самото наследство. Беше отчетена и изключителната актуалност на темата, която неизменно присъства в програмите на редица международни форуми на Съвета на Европа, ИКОМОС, ЮНЕСКО и др.

Основната цел на Дните през 2001 г. бе да се приобщят децата и младежите към ценностите на културното наследство, да се повиши осведомеността им за него и да се формира желание за участие в неговото опазване, да се култивира чувство за неговата принадлежност към ценностите на общото европейско наследство.

Участниците в провеждането на Европейските дни на наследството бяха много и разнообразни - общини в райони, богати на паметници на културата и природни забележителности (специално се открояват програмите на общините Смолян, Велико Търново, София, Котел, Шумен, Враца, Разград, Плевен, Мотана, Ловеч, Габрово, Бургас), районни инспекторати на МОН, училища и висши учебни заведения, над 15 неправителствени и доброволни организации с отношение към педагогиката на наследството.

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ

 1. Официално откриване от Министъра на културата на Европейските дни на наследството 2001 (София, 29 септември) с участието на представители на съорганизаторите.
 2. Провеждане на Национално ателие на тема “Децата, младежта и културното наследство” (София, 29 септември) - със съдействието на Съвета на Европа и с участие на негови експерти в областта на Педагогиката на наследството. По време на ателието участниците споделиха ценния опит, натрупан от тях в тази област, лансираха интересни идеи за бъдещи проекти и установиха полезни контакти за бъдещо сътрудничество. основните констатации, намерения и решения на участниците бяха отразени в приетия от тях финален документ на Ателието (в Министерството на културата е представен отделен подробен отчет за Националното ателие).
 3. Участие на деца от цяла България в VI EPIM (Международен детски фотографски конкурс за паметници на културата) под егидата на Съвета на Европа.
 4. Национална изложба на тема “Децата и културното наследство”, показваща три различни форми на творческо изучаване на културно-историческото наследство от младото поколение - с помощта на фотообектива, чрез художествена интерпретация и по пътя на научното изследване:
  1. премираните творби от VI Международен детски фотоконкурс на тема “паметници на културата” и всички фотоси, представени от участниците в българския национален етап на конкурса;
  2. рисунки, изобразяващи ценности от културно-историческото наследство, на деца от Детска школа по изобразително изкуство “Колорит” - Плевен;
  3. постери на наградените разработки от Първия национален исторически конкурс за ученици от VIII до ХII клас за наградата на вицепрезидента на България на тема “Модернизация, нововъведения, промени”.
 5. Организиране на Европейски клас на наследството в 23 Средно училище “Ф. Ж. Кюри”, София
 6. Участие в европейския проект “Европа: от една улица на друга” (“L’Europe: d’une rue а l’autre / “Europe: from one street to an other”)
 7. Прояви, включени в Програмите на различните участници: артистични спектакли, викторини, беседи, конкурси за детска рисунка, художествени, архитектурни и етнографски изложби и др.
 8. Прояви (изложби, беседи, специални турове за деца и пр.) на националните и местни музеи и безплатен достъп до тях по време на Дните, осигурен от Министерство на културата и общините-участнички.
 9. Медийна кампания “Децата, медиите и културното наследство”, проведена на национално и локално ниво - публикации в периодичния печат, радио- и елевизионни предавания за Европейските дни и за актуални проблеми на паметниците на културата, пресконференции, интервюта, радио-игри по темата и др. Национална пресконференция бе проведена в Евро-българския културен център на 26 септември 2001 г.

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел