Начало /   Дейност /   Европейски дни на наследството (ЕДН) /   ЕДН 2000 - Културни маршрути

ЕДН 2000 - Културни маршрути

Европейски дни на наследството
Национална тема: “Културни маршрути”
16 -17 септември 2000 г.

Основната идея на Европейски дни на наследството 2000 в България беше да се постави проблемът за опазването и разумното използване на културното наследство в центъра на вниманието на възможно най-много и най-разнообразни по профил, численост и ниво на изява общности – от широката публика на националните медии, населението на отделните общини-участнички, членовете на различни национални и локални сдружения и организации до специализираните институции в областта на наследството и експертите, събрани на уникална работна среща по международен проект с изключително перспективно значение за подхода към този проблем. Тази цел е изцяло в духа на новата визия за дейността по опазване на културното наследство, разглеждана като колективен процес, включващ множество партньори.

Избраната национална тема “Културни маршрути” беше посрещната с огромен интерес от всички участници: държавни ведомства и институции, множество общини (Белоградчик, Видин, Велико Търново, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Дряново, Елена, Исперих, Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свиленград, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Шумен), неправителствени организации, десетки музеи в цялата страна, централни и местни електронни медии и периодични печатни издания.

Централна проява на Дните бе етапната фаза на международния проект “Културни маршрути на Югоизточна Европа, реализиран по инициатива и с водещата роля на ИКОМОС/БЪЛГАРИЯ, с участието на експерти от всички страни на Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Гърция, Македония, Румъния, Словения, Турция и Югославия и с финансовата подкрепа на Фондация “Отворено общество” - Програма “Изток-Изток”, Програма ФАР и Фондация “Крал Бодуен (премия “Европейски дни на наследството” от конкурс, обявен от Фондацията и Съвета на Европа).

Резултатите от работата по проекта бяха обсъдени на Международно ателие на тема “Културни маршрути на Югоизточна Европа”, което се проведе в София на 16 и 17 септември 2000. В Ателието участваха представители на световни и европейски институции, изтъкнати експерти от всички страни на региона; представители на български правителствени институции, неправителствени организации и др. В Заключителен документ от срещата експертите приеха Картата на културните маршрути на Югоизточна Европа като ценна основа за регионална политика за опазване и използване на културното наследство и определиха насоките за своята бъдеща дейност по проекта.

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ

В рамките на Европейските дни бяха осъществени и множество разнообразни прояви:

  • Културни маршрути - трансконтинетални, трансгранични, национални, локални – Международната регата по р. Дунав; пътешествието “По нишката на времето”, осъществено от клуб “Ятрус” в страните от Средиземноморието; обменът на младежки групи между общините Свиленград и Тригоно, Гърция; културните маршрути до съседна Македония, реализирани от община Кюстендил; културният маршрут, реализиран от гръцка група на територията на община Гоце Делчев; културните маршрути, осъществени от община Ловеч в Германия и Гърция; културният маршрут на група българи от Босилеград - участници в Роженския събор, организиран от Столична община; многобройните национални и локални маршрути, проведени от туристически дружества, членуващи в Българската федерация по туризъм и от редица общини.
  • Форуми, дискусии, разговори по проблемите на наследството, на неговото опазване и използване: Кръгла маса за туризма на Общобългарския събор “РОЖЕН 2000” (26-27 август); среща-разговор на тема “Наследство-Архитектура-Изкуство” (Созопол, 7 септември), включена в програмата на Аполония 2000; среща-разговор по въпросите на социализацията на крепостта “Баба Вида” (Видин, 15 септември); лектория на тема “Присъствието на Шумен в европейската култура на ХХ в.; творческа среща-разговор по проекта “Екоетнопарк Белоградчик” (Белоградчик, 16 септември) и др.
  • Изложби, посветени на творчеството на Майстор Колю Фичето в Дряново и в САБ, София; изложбата “Наследство и диалог между културите” в Пловдив - със съвместното участие на Асоциацията “ЕПАКТ”-Франция и Университета “Паисий Хилендарски”; изложбата на студентски проекти за опазване на културното наследство по време на Аполония, както и редица тематични изложби в Белоградчик, Боженци, Етъра и Габрово, Видин, Елена, Кюстендил, Ловеч, Смолян и др.
  • Концерти, артистични и литературни прояви, като част от централните и местните програми в рамките на Европейските дни на наследството във всички изброени общини-участнички.
  • Откриване за посетители на реставрирани паметници на културата.
    Тракийската гробница край с. Свещари бе открита за посетители благодарение на осигурената от БНК на ИКОМОС помощ от Хедли тръст, Великобритания. Това събитие заслужено зае първостепенно място в културния живот на България през този период.
  • Безплатен достъп до експозициите на повечето музеи в страната на 16 и 17 септември.
  • Медийни изяви - две пресконференции, интервюта, репортажи и информации в Националната телевизия и радио в другите електронни медии, в централния и местен печат.

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел