Членове

Колективни членове:

Съюз на архитектите в България

Университет по строителство, архитектура и геодезия, София

Държавен културен институт "Културен център Двореца в Балчик", гр. Балчик

Университетска ботаническа градина, София


Индивидуални членове:

г-н Стефко Аенски

арх. Елица Андреева-Михайлова

г-жа Гергана Байкушева

чл. кор. проф. д.изк. Елка Бакалова

арх. Явор Банков

г-жа Екатерина Баханова

доц. Стефан Белишки

г-жа Биляна Билбилова

г-н Румен Божинов

г-жа Светлана Божкова

арх. Стана Бозаджиева-Дойчинова

г-жа Савена Борисова

арх. Лили Бояджиева

арх. Антон Василев

арх. Красимира Василева-Младенова

д-р Иван Ванев

арх. Красимира Вачева

д-р Иво Велинов

арх. Мирослав Велков

инж. Веселин Венков

г-жа Юлия Вълева

доц. Младост Вълкова

г-н Веселин Вълов

арх. Жана Вълчанова

д-р арх. Валентина Върбанова

проф. д-р инж. Атанас Георгиев

доц. д-р арх. Боян Георгиев

г-н Светослав Георгиев

 гл. ас. д-р арх. Доника Георгиева

проф. д-р Диана Гергова

доц. д-р Ирина Генова

г-жа Светла Граданска

г-н Кирил Грънчаров

г-жа Десислава Грънчарова

гл.ас. д-р Камелия Грънчарова

арх. Искра Дандолова

г-жа Румяна Дечева

доц. д-р Маргарита Деянова-Ваклинова

арх. Жана Джугаланова

д-р Владимир Димитров

арх. Дарина Димитрова

доц. д-р арх. Елена Димитрова

проф. д-р Людмила Дончева-Петкова

доц. д-р Ива Досева

арх. Валентина Едрева

арх. Иван Енев

доц. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс Виана

Зарко Ждраков

г-жа Дана Златанова

г-н Марио Иванов

г-н Явор Иванов

доц. д-р Благовеста Иванова

арх. Венета Иванова

арх. Жечка Илиева

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

арх. Радосвета Кирова-Делчева

г-жа Петя Кияшкина

г-жа Надежда Ковачева

г-жа Мариана Коева

арх. Донка Колева

арх. Димитър Костов

гл. ас. д-р Елена Костова

г-жа Ели Кривошиева

инж. Ралица Крушовенска

проф. д-р арх. Тодор Кръстев
Почетен Председател на ИКОМОС

арх. Боян Кузупов
Почетен член на ИКОМОС

арх. Емилия Кълева

г-н Мишел Люние

доц. д-р арх. Елена Малджиева

г-жа Аблена Мазакова

г-жа Мариела Маламатенова

арх. Уляна Малеева-Дамянова

инж. Антон Малеев

арх. Юлия Малеева

арх. Марина Матева

д-р Калина Минчева

арх. Петя Миланова

д-р арх. Тодор Михайлов

г-жа Деница Михайлова

арх. Росица Михайлова

доц. д-р Мариела Модева-Нанкова

арх. Диана Мущанова

арх. Миглена Набоко

арх. Десислава Николаидау-Мартинс Виана

арх. Милена Николова

гл. ас. арх. Велина Панджарова

г-жа Елена Панджарова

г-н Панайот Панов

арх. Константин Пеев

арх. Росица Персон

арх. Момчил Петров

арх. Константина Пехливанова

арх. Галина Пировска

г-жа Камелия Пластара

г-н Петър Попов

г-жа Миглена Прашкова

арх. Румяна Пройкова

арх. Виолета Раева

г-н Юлиян Райчев

арх. Росица Румян

арх. Диана Самоковлийска

г-жа Деница Свиленова

арх. Александър Сандев

арх. Костадин Сандев

арх. Вилхелмина Сандева

арх. Габриела Семова-Колева

арх. Георги Скрижовски

арх. Галина Славова

г-жа Калина Сотирова

д-р Станислав Станев

г-н Стефан Стефанов

г-жа Любомира Стефанова

арх. Петя Стефанова

арх. Радка Стефанова

д-р арх. Любинка Стоилова

г-н Никола Стоянов

г-жа Диана Стоянова

инж. Иванна Стоянова

арх. Марина Стоянова

арх. Стела Ташева

арх. Живко Ташков

арх. Елена Терзиева

проф. инж. Валентин Тодоров

арх. Дора Тодорова

инж. Наташа Тодорова

г-н Ангел Токмакчиев

арх. Антоанета Топалова

г-жа Александра Трифонова

г-н Борис Хаджиев

арх. Иван Халев

д-р Никифор Харалампиев

арх. Мария Хлебарова

арх. Анатоли Христов

арх. Георги Цапков

г-жа Ралица Цветкова

арх. Владимир Чангулев

арх. Дияна Янева


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел