СъбитияМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДИСОНАНТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

22.07.2021

БНК на ИКОМОС и ИКОМОС-Германия са съорганизатори на международна конференция на тема “В действие: Следвоенно архитектурно и художествено наследство в Централна и Източна Европа. Интегрирани подходи към дисонантните обекти“, която ще се проведе в Историческия ...

Конференция, посветена на 50-годишнината от учредяването на БНК на ИКОМОС

29.10.2016

БНК на ИКОМОС организира научна конфереция на тема: „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА БНК НА ИКОМОС. ПРОУЧВАНИЯ ПО НЕСЕБЪРСКИТЕ ЦЪРКВИ.” Конференцията е замислена като начало на поредица от научни събития, посветени на значими проучвания в областта на културно ...

Научна конференция: Нови моменти в концупциите за опазване на културното наследство: теоритична обосновка и практически решения

29.09.2016

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПРИ БАН В СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМОС ПОД ПАТРОНАЖА И С ПОДКРЕПАТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ЮНЕСКО –БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАТ ПО СЛУЧАЙ 60 ГОДИНИ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ...

Пресконференция по повод пожарите в тютюневите складове в Пловдив.

25.08.2016

Днес се състоя съвместна пресконференция на Камарата на архитектите в България и БНК на ИКОМОС, по повод пожарите в тютюневите складове в Пловдив. Запис на пресконференцията можете да се види на адрес: http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_2gzn47xa

Двустранната комисия за опазване на културното наследство на БългарияSearch this website Търсене

22.07.2016

http://www.fulbright.bg/bg/za-komisia-fulbright/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA/

Споразумение за сътрудничество между БНК на ИКОМОС и БНК на ИКОМ.

22.07.2016

На 15.07. 2016 беше подписано споразумение за сътрудничество между БНК на ИКОМОС и БНК на ИКОМ. То дава допълнителни възможности за партньорство между двата Национални комитета в проекти, научни разработки и други съвместни дейности от взаимен интерес при опазването на ...

Научна конференция

29.04.2016

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН Секция Антропология на народните изкуства и визуалните форми  в сътрудничество с Българския национален комитет на ИКОМОС   под  патронажа и с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО – България

Покана за Общо събрание на БНК на ИКОМОС

29.04.2016

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 18.05.2016 г., сряда, от 17:00 ч. в сградата на Съюза на архитектурата в България, на ул. „Кракра” № 11, зала 1. Заседанието ще протече при следния ...

Честване на 18 април Световния ден на паметниците на културата

12.04.2016

Българският национален комитет на ИКОМОС и дружество "Архитектурно наследство" при Съюза на архитектите в България канят своите членове на честване на Световния ден на паметниците на културата 18 април 2016 година (понеделник) от 17:00 часа в зала 1 на Централния ...

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел