Home /   News and Events /   News

NewsЗакон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

03.08.2011

На 01 юли 2011 година е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

International conference - World Heritage at Risk

27.07.2011

2011 CEC International conference World Heritage at Risk

Решения на Общото събрание на БНК на ИКОМОС

30.06.2011

На 04 юни 2011 година бе проведено отчетно-изборно Общо събрание на Българския национален кометт на ИКОМОС.

go to page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Site by Loopink & PixelFlower