Начало /   Дейност /   Публикации и издателска дейност

Публикации и издателска дейност

Издателската дейност заема важно място и в стратегическите планове на БНК на ИКОМОС - във връзка със сериозната си ангажираност в разностранни посоки - темата за културния туризъм, правен режим на културното наследство в Република България, както и научни доклади по отношение на конкретни паметници.

Още със своето учредяване в сегашния си формат (през 1996 г.) БНК на ИКОМОС подготви и осъществи едно от най-реномираните издания на международната организация, което беше посветено на Международния научен симпозиум на тема „Наследството и социалните промени”, съпътстващ 11-та Генерална асамблея на ИКОМОС (организирана от БНК в София). Изданието (на френски и английски езици) бе широко рекламирано и разпространявано от Международната организация. Принос към Генералната асамблея бяха и изготвените четири гида за културен туризъм, които бяха оценени от участниците в Асамблеята.

Част от издателската дейност на БНК на ИКОМОС е свързана с популяризирането на български паметници на културата, за които Сдружението е осигурило международни помощи. БНК участва в подготовката на изданията: Консервация и реставрация на църквата. „Св. Димитър” в Бобошево и Консервация и реставрация на църквата „Св. Стефан” в Несебър (финансирани от Фондация „А. Г. Левентис”).

БНК на ИКОМОС, като партньор на Министерството на културата и Националния институт за паметниците на културата в проекта „Европейска мрежа на наследството” (HEREIN), участва в изготвянето и актуализирането на Националния доклад – информация за националната политика в областта на опазването на културното наследство, както и на тезаурус по опазване на културното наследство.

Издателската дейност заема важно място и в стратегическите планове на БНК на ИКОМОС - във връзка със сериозната си ангажираност в разностранни посоки - темата за културния туризъм, правен режим на културното наследство в Република България, както и научни доклади по отношение на конкретни паметници.

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел