Начало /   Дейност /   Наследство в риск /   Нове в списъка на 100-те най-застрашени паметници на World Monuments Watch за 2008

Нове в списъка на 100-те най-застрашени паметници на World Monuments Watch за 2008

06.06.2008

На 6 юни беше официално обявено решението кои от номинираните паметници от цял свят влизат в Списъка на 100-те най-застрашени паметници на World Monuments Watch за 2008 (www.wmf.org). Между тези паметници е и Археологическият резерват „Антична крепост „Нове”.

World Monuments Watch е водещата програма на World Monuments Fund (WMF) – неправителствена организация, посветена на опазването на застрашените паметници на културата по света. Основан през 1965 г., Фондът е предотвратил загубата на повече от 450 паметника от над 80 страни.

Три от тези паметници са в България – въз основа на кандидатури, изготвени и представени от БНК на ИКОМОС, WMF финансира проекта за опазване на „Църквата” от Скалните църкви край с. Иваново, а заедно с Фондация „А. Г. Левентис” – проектите за консервация и реставрация на църквите „Св. Димитър” в Бобошево и „Св. Стефан” в Несебър. И трите проекта се изпълняват от БНК на ИКОМОС.

Ръководството на община Свищов, окуражено от успешното сътрудничество на БНК на ИКОМОС с WMF, се обърна към нас с предложение да подготвим досие, с което общината да представи кандидатурата на археологическия резерват „Антична крепост „Нове” за включването му в Списъка на 100-те най-застрашени паметници на World Monuments Watch за 2008.

Радостни сме, че общите усилия на БНК на ИКОМОС, археолозите-проучватели на Нове и община Свищов се увенчаха с успех, тъй като основната цел на този Списък е да привлече международното внимание към паметниците, включени в него, и да мобилизира, чрез WMF, ресурси за тяхното спасяване.

Искрено се надяваме, че и общественото внимание в България ще бъде привлечено върху проблемите на опазването на този изключително ценен паметник.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел