Начало /   Дейност /   Наследство в риск /   Състояние на археологическото и архитектурно наследство на Созопол

Състояние на археологическото и архитектурно наследство на Созопол

06.02.2012

До БНК на ИКОМОС беше адресирано запитване от граждани за състоянието на археологическото и архитектурно наследство в Созопол.

Констатациите на експертите от Българския национален комитет на ИКОМОС, осъществяващи периодични теренни наблюдения в Созопол, са обезпокоителни по отношение опазването на културното наследство и неговата автентичност.

Принципите и нормите, които ИКОМОС отстоява, развива и актуализира са нарушени при следните обекти: 

  • Късноантична и средновековна крепостна стена
  • Възрожденска църква “Св. св. Кирил и Методий”
  • Античен некропол на Аполония в местността Калфата
  • Средновековен църковен комплекс в местността Буджака (Сулинария)
  • Средновековен манастир “Св. Иван” на остров Св. Иван
  • Средновековна църква на нос Скамни
  • Средновековна църква до църквата “Св. Георги” в центъра на Стария град 

Нарушенията се обобщават в четири основни групи: 

1. Подменена е автентичността на архитектурните паметници чрез изграждането им наново. Това е в противоречие с Венецианската харта (Преамбюл, чл. 6, 9, 12 и 13), Документа от Нара (чл. 3, 10, Приложение І, чл. 1 и 2) и Международната харта за културния туризъм (чл. 2.4 и чл. 6.2).

Примери: Крепостната стена, църквата “Св. св. Кирил и Методий”, църквата до църквата “Св. Георги”; заявка са и оповестените проекти за манастира на Св. Иван и на нос Скамни.

 2. Подменен е контекстът на паметници на археологическото наследство. Лапидарни паметници се откъсват от оригиналната си среда и се вграждат в съвременни структури. Тези действия са в противоречие с Венецианската харта (чл. 7), Хартата за опазване и управление на археологическото наследство (чл. 6), ЕКОАН (чл. 4.2).

Пример: архитектурни детайли от манастира на остров Св. Иван са вградени в стените на имота на ул. “Милет” № 50. 

3. Налице е диспропорция между прекомерното изграждане на едни паметници (Крепостната стена) и занемаряването на други, което е довело до превръщането им в депо за отпадъци и кариера за строителен материал (Античния некропол и Комплекса на Буджака). Нарушeни са Хартата за опазване и управление на археологическото наследство (чл. 6) и ЕКОАН (чл. 4.2), както и ЗКН (чл. 3.1). 

4. Унищожава се морския бряг чрез:

  • изграждането на бетонни площадки върху скалите и плажовете под Крепостната стена;
  • използването на камъни от намиращите се наблизо плажове за градеж на Крепостната стена;
  • използването на пясък от плажната ивица за градежния развор на Крепостната стена и на някои инфраструктурни компоненти.

Тези дейности са в разрез с Международната харта за културния туризъм (чл. 1.3, чл. 3.4), според която всички програми за културен туризъм трябва да са подчинени на принципа за дългосрочно опазване не само на културното, но и на природното наследство, съобразявайки се с екологичните му характеристики. 

Констатацията на Българския национален комитет на ИКОМОС е, че в Созопол се осъществява необратима подмяна на автентичността на културното наследство, която води до обезличаване на културния пейзаж на града. Загрижени от този факт изпратихме две писма, адресирани до Министъра на културата, директора на НИНКН и други институции, с които ги информираме за проблема представен тук. 

Надяваме се, че необратимите дейности, допуснати в противоречие на цитираните по-горе документи, няма да се повторят при изготвянето на проектите за реставрация на останалите археологически обекти в Созопол. Също така, изказваме надежда, че изготвените и съгласувани проекти ще бъдат стриктно изпълнявани, особено що се отнася до обектите, чиято реставрация още не е приключена: на нос Скамни, на църквата пред входа на Стария град, на полуостров Св. Кирик и Юлита, на остров Св. Иван.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел