18 април – Международен ден на пеметниците на културата и забележителните места

22.04.2010

На 10 април, събота в къща Георгиади, Експозиция „Възраждане” резерват „Старинен Пловдив” Българският национален комитет на ИКОМОС (Международен комитет за опазване паметниците на културата и забележителните места) с любезното съдействие на Исторически музей ...

Покана за Общо събрание

22.04.2010

Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС, Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 9, ал. 3 от Устава на БНК на ИКОМОС и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 18.05.2010 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Съюза на архитектите в ...

Гостуваща фотоизложба “Мимар Синан – архитект на всички времена”

23.03.2010

Досега не е било представяно цялостното материално творчество на прочутия турски архитект от ХVІ век. Това се осъществява чрез мащабен проект, ръководен от г-н Мустафа Аксай, възпитаник на Техническия университет в Средния Изток и университета “Мимар Синан” в Истанбул. Направен е документален филм, издаден е луксозен фотоалбум и е организирана гостуваща фотоизложба. От 10 до 14 март 2010 г. в постоянната експозиция на Националния археологически институт с музей при БАН можеха да се разгледат 36 големи цветни фотоса. Куратор от страна на нашата институция е д-р Светла Петрова. След тази дата фотоизложбата заминава за Рим.

Покана за научна среща

12.03.2010

БНК на ИКОМОС организира научна среща на тема: - ЦЪРКОВНА АРХИТЕКТУРА И ЛИТУРГИЧНО ПЛАНИРАНЕ Станислав Станев Срещата ще се проведе на 20 март 2010 г. от 14.00ч. в Университета по архитектура, строителство и геодезия-зала 315.

Изложба “Българска археология 2009 година”

08.03.2010

Националният археологически институт с музей при БАН е център за научните изследвания и координатор на археологическите проучвания в България. За пореден път със съдействието на 29 други музеи от страната се предоставя възможността да се видят от широката ...

Национален институт за недвижимото културно наследство и Ecole de Chaillot-Paris

04.02.2010

Организират Пето издание на КУРС ЗА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО в 4 семестъра, без откъсване от работа, от 05.03.2010 г. до ...

Покана за научна среща

01.02.2010

БНК на ИКОМОС организира научна среща на теми: - СОФИЙСКАТА МАЛА СВЕТА ГОРА доц. д-р Дора Каменова - ЗОГРАФИИТЕ НА ЗАХАРИ ЗОГРАФ Лозинка Койнова Арнаудова Светла Койнова Мечкуева Срещата ще се проведе на 06 февруари 2010 г. от 14.00ч. в залата на Националния ...

Message to Members of ICOMOS and to the international heritage community Message aux Membres de l'ICOMOS et la Communauté internationale de la conservation du patrimonine Mensaje a los Miembros del ICOMOS y a la comunidad internacional de la conse

25.01.2010

************ ICOMOS would like to thank the hundreds of individual members, and its national and International Scientific Committees for the overwhelming response to our call to participate in a global action of solidarity to assess, rescue and recover the cultural heritage of Haiti in the aftermath of the terrible earthquake that devastated the country. Your response is proof of the vast professional resources of the ICOMOS network and of our unique strength as the leading heritage ...

Покана за участие в конкурс на БНК на ИКОМОС

11.01.2010

Уважаеми колеги, УС на БНК на ИКОМОС ви кани да участвате във вътрешен конкурс за „Концепция за консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Кръстител” град Несебър, паметник на културата от световно значение”. ЦЕЛТА НА КОНКУРСА е избор на ...

Конкурс за ръководител на документационния център на ИКОМОС

17.12.2009

Документационния център на ICOMOS обявява конкурс за Ръководител. Документи се приемат на английски или френски се приемат до 20 януари на 2010 г. в централата на ICOMOS в Париж. Приложени са изискванията към кандидатите на английски и френски език.

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел