Начало /   Новини и събития /   Позиция на БНК на ИКОМОС във връзка с решение на СОС от 18.12.2014 г. за паметника "1300-та години България"

Позиция на БНК на ИКОМОС във връзка с решение на СОС от 18.12.2014 г. за паметника "1300-та години България"

02.02.2015

 Като експертна организация и консултативен орган на ЮНЕСКО в областта на

опазването на културното наследство Българският национален комитет (БНК) на
ИКОМОС категорично се обявява против политизирането на решения, свързани с
културната памет на градската среда в София и България.
В момента в общественото пространство с особена острота се противопоставят
политическото решение на Столичния общински съвет за "възстановяване на
Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк и
демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно-
художествения синтез "1300-та години България" и тяхното реаранжиране" и
становището на творчески съюзи, професионални организации и отделни творци, с
което се изразява позиция за „съхраняване и обновяване на паметника на
съществуващото място, успоредно с благоустрояването и естетизирането на околното
пространство, в което е разположен“.
БНК на ИКОМОС намира за изключително деструктивно противопоставянето на една
историческа памет с друга, подмяната на един паметен знак с друг, и също така
произтичащото днес противопоставяне на местни власти и професионалисти.
БНК на ИКОМОС изразява категорично несъгласие с начина, по който се решава
съдбата на паметника "1300-та години България", който е неразделна част от
архитектурно-художествения синтез на комплекса на Националния дворец на културата
– една от най-значимите намеси за обновяване на градска среда през ХХ-ти век в
България.
Считаме, че е необходима сериозна и спешна професионална дискусия за бъдещето на
мястото, която да отчете всички аспекти на въпроса. Такава дискусия не трябва да бъде
заменяна от политически решения, макар и взети на базата на допитване до гражданите
на София. В допълнение сме свидетели и на незачитане на авторските права на живия
автор на паметника проф. Валентин Старчев, който според Закона за авторското право
и сродните му права има единственото право като създател да прави изменения в
творбата си.
Подкрепяме Становището на българските творчески съюзи и апелираме за
преразглеждане на решението на СОС така, че то да бъде съобразено, както с мнението
на експертите и автора, така и с опазването на културното наследство в столицата.
Изразяваме принципна позиция, че при всички подобни казуси, решенията за местата
на културна памет следва да се взимат след прозрачна обществена дискусия, като се
има предвид мнението на експертите в областта и при строго спазване на законовите
разпоредби.
 
27 януари 2015 г.                                                                            Управителен съвет на
                                                                                                             БНК на ИКОМОС

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел