Начало /   Новини и събития /   Общо събрание

Общо събрание

03.12.2014

 

П О К А Н А
ЗА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНК НА ИКОМОС


Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 9, ал. 3 от Устава на БНК на ИКОМОС и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 18.12.2014 г., четвъртък, от 17:00 ч. в сградата на Съюза на архитектите в България, зала 2 на ул. „Кракра” № 11.
Заседанието ще бъде проведено съвместно с Дружество „Архитектурно наследство” към САБ и ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на БНК на ИКОМОС за 18-та Генерална Асамблея на организацията във Флоренция, Италия.
докладва: доц. Стефан Белишки
2. Представяне на приключили проекти на БНК на ИКОМОС за 2014 г.
• „Вяра в Несебър”
докладват: Авторски колективи
3. Представяне на текущи проекти на БНК на ИКОМОС за 2014 г
• „Консервация и реставрация на църквата „Св. Йоан Алитургетос” в Несебър.
докладва: Авторски колектив
• „Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство”
докладва: доц.д-р Мариела Нанкова
4. Представяне на подадени проектни предложения на БНК на ИКОМОС за 2014 г.
докладва: доц.д-р Мариела Нанкова
5. Представяне на „Златните съкровища на Гетите”
докладва: проф. д-р Диана Гергова
6. Информация за посещение в Сеул на нововписан паметник в листата на Световното наследство на ЮНЕСКО
докладва: доц. д-р арх. Елена Димитрова
7. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
докладва: доц.д-р Мариела Нанкова
8. Разни
9. Коледни и новогодишни пожелания от доц. Стефан Белишки, председател на БНК на ИКОМОС и арх. Габриела Семова-Колева, председател на дружество „Архитектурно наследство” при САБ и новогодишен коктейл.

 

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите делегати.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел