Начало /   Дейност

Дейност

Целта на Българския национален комитет на ИКОМОС, в съответствие с Устава на Международната организация, е да съдейства за издирването, изучаването, опазването, използването, представянето и популяризирането на ценностите от културното наследство: паметници на културата, културни пейзажи, исторически градове, ансамбли и забележителни места, културни маршрути и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел